Identificarea pericolelor, siguranța comportamentală. Pericole, riscuri, rezultate. Terminologia utilizată variază de la o țară la alta, dar în general. „Pericolele”, „riscurile” și „rezultatele”,sunt utilizate în alte domenii pentru a descrie, daunele aduse mediului.

  • Un pericol este ceva care poate dăuna dacă nu este controlat ;
  • Rezultatul este răul care rezultă dintr-un pericol necontrolat ;
  • Un risc este o combinație a probabilității ca un anumit rezultat să aibă loc ;

 Cu toate acestea, în contextul , „rău” descrie în general degradarea directă sau indirectă. Temporară sau permanentă, a bunăstării fizice, mentale sau sociale a lucrătorilor. De exemplu, efectuarea repetitivă a manipulării manuale a obiectelor grele reprezintă un pericol. Rezultatul ar putea fi o afecțiune musculo-scheletică sau o leziune acută a spatelui sau articulației. 

Riscul poate fi exprimat numeric, în termeni relativi sau cu o schemă de clasificare multidimensională de riscuri specifice. 

Identificarea pericolelor

Identificarea sau evaluarea riscurilor reprezintă un pas important în evaluarea globală a riscurilor și procesul de gestionare a riscurilor. 

Pe măsură ce tehnologia, resursele, așteptările sociale sau cerințele de reglementare se modifică, analiza de pericol, SSM se concentrează mai mult de controalele asupra sursei pericolului.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Călărași presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. 

Pericole, riscuri, rezultate

Controlul, evaluarea riscurilor este un program dinamic de prevenire. Programele bazate pe pericole care au avantajul de a nu atribui că există „riscuri acceptabile” la locul de muncă.

Este posibil ca un program bazat pe pericole să nu poată elimina toate riscurile. Și întrucât cei care calculează și gestionează riscul sunt de obicei manageri. În timp ce, cei expuși la riscuri sunt un grup diferit. O abordare bazată pe riscuri poate ocoli conflictul inerent unei abordări bazate pe risc.