SSM BUZAU

Securitate si Sănătate în Muncă BUZAU (SSM BUZAU)

Securitatea și sănătatea în muncă BUZAU (SSM BUZAU) este un obiectiv important pentru lucrători. Aceștia petrec majoritatea timpului la locul de muncă, și este important să îndeplinească orice activitate in condiții de protecție. Orice companie trebuie să asigure securitatea și sănătatea în muncă.

Prin securitate si sanatate in munca Buzau (SSM BUZAU) se studiază tentințele bolilor și a accidentelor și implementează strategii și reglementări pentru prevenirea acestora. Domeniul de aplicare este larg, cuprinzând o mare varietate de discipline .

Conform legislației române, „angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă”, însă orice angajat, mai ales dacă este reprezentant al unei organizații sindicale, are responsabilități pentru păstrarea sănătății și securității colectivului în care activează sau pe care îl reprezintă.

Pentru alte informatii contactați-ne acum!