NSSM

Normele specifice de Securitate si Sănătate în Muncă ( SSM ) sunt pentru preluarea metalelor prin așchiere si cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă si bolilor profesionale specifice.

Activitatile de preluare a metalelor se fac prin aschiere pe mașini-unelte actionate electric,hidraulic,pneumatic sau electropneumatic, pe mașini și dispozitive manuale acționate electric sau pneumatic si pentru preluari manuale.

Măsurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea factorilor periculoși existenti in sistemul existenti in sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia ( executant-sarcină de muncă-mijloace de producție-mediu de muncă).