Acasa

Sanatate si Securitate in Munca – Evaluare Riscuri – S.U.

Securitate si Sanatate in Munca si Evaluare Riscuri SSM

Securitatea si Santatea Muncii + Evaluare de Riscuri este un serviciu extern de prevenire si protectie, acoperind toata gama de activitati din domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii) cat si a situatiilor de urgente (S.U.) in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor Legilor nr. 319/2006 (SSM) si nr. 307/2006 (S.U).

Angajatorul are obligatia conform legii 319/2006 sa dispuna toate masurile tehnice sau organizatorice de sanatate si securitate in munca, care se impun in urma evaluarii factorilor de risc.

Specialisti in Securitate si Sanatate in Munca (SSM), cu seriozitate si profesionalism va oferim solutii si asistenta tehnica pentru toate aceste probleme: consultanta in activitatea de SSM, Evaluare de riscuri, PSI, SU, Protectie Civila.

Experienta de peste 6 ani ne-a invatat semnificatia unor servicii de calitate, importanta respectarii termenelor, de aceea oferim cele mai bune servicii de Securitate si Sanatate in Munca.

Pentru mai multe informatii legate de OFERTA NOASTRA de SSM + SU + Contabilitate + Consultanta Juridica contactati-ne fie cu ajutorul formularului de contact de pe site pe care l-am pus la dispozitia dumneavoastra.

Protejati-va Afacerea

  • Evitati amenzile usturatoare, ridicarea licentei sau intocmirea unui dosar penal in caz de control ITM;
  • Suntem la dispozitia dumneavoastra oferind sprijin, consultanta cat si solutii pentru impunerile legislative.
  • Asiguram securitatea si sanatatea in munca a angajatiilor, prevenim riscurile profesionale si instruim angajatii dumneavoastra pe linie de protectia muncii, PSI, situatii de urgenta cat si din punct de vedere al Consultantei Juridice si Contabile.

SSM -SSM promoveaza munca in echipa, devotamentul si asumarea responsabilitatii indeplinirii cerintelor clientilor nostri cu cea mai mare seriozitate, astfel incat necesitatile dumneavoastra sa fie corect determinate, indeplinite corespunzator si livrate la timp.

Pentru a va proteja afacerea de amenzi usturatoare, in cazul unui control riscati amenzi contraventionale sau penale.
In cazul unui accident de munca riscati sa va puneti afacerea in pericol, dar si pe dumneavoastra. Protectia Muncii nu mai este optionala, este obligatorie pentru orice societate sau institutie, este un drept al angajatului accordat prin lege.

Activitatile de Sanatate si Securitate in Munca sunt:

Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor, intocmirea EVALUARII DE RISCURI DE ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE;

Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;

Elaborarea de instructiuni proprii SSM, tinand seama de particularitatile activitatilor societatii precum si ale locurilor de munca;

Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul: Securitate si Sanatate in Munca, Protectia Muncii, SSM, Evaluare Riscuri;

Elaborarea planului de instruire-testare la nivelul societatii;

Inginerul de protectia muncii si inspectorul de evaluare de riscuri SSM, identifica pericolele si evalueaza riscurile, intocmeste evaluare riscuri de accidente si boli profesionale in securitate si sanatate in munca, ofera consultanta SSM in probleme de protectia muncii si evaluare de riscuri;

Atributii, sarcini, responsabilitati ale Inspectorului de securitate si sanatate in munca (SSM) :

1. Inspectorul de Protectia Muncii si Evaluare de Riscuri identifica pericolele si evalueaza riscurile pentru fiecare componenta a sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de munca / echipamente de munca si mediul de munca), pe locuri de munca / posturi de lucru;

2. Inginerul de evaluare riscuri si protectia muncii elaboreaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie;

3. Inspectorul de protectia muncii si evaluare riscuri elaborareaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca,  (protectia muncii)  tinând seama de particularitatile activitatilor si ale institutiei, precum si ale locurilor de munca / posturilor de lucru;

4. Lucratorul abilitat de protectia muncii si evaluarea de riscuri propune atributii si raspunderi în domeniul securitatii si sanatatii în munca (SSM), ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

5. Inspectorul de protectia muncii si evaluare riscuri verifica cunoasterea si aplicare de catre toti lucratorii a masurilor prevazute în planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitilor ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca (SSM), stabilite prin fisa postului;

6. Responsabilul de protectia muncii si evaluare riscuri intocmeste un necesar de documente cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca (SSM) ;

7. Inspectorul de protectia muncii si evaluare riscuri elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabileste periodicitatea instruirilor periodice pentru fiecare loc de munca, asigura  informarea si instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca (ssm)si verifica cunoastea si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite;

8. Inspectorul de protectia muncii si evaluare riscuri elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul unitatii;

9. Lucratorul abilitat de protectia muncii si evaluare riscuri asigura întocmirea planului de actiune în caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107 din H.G.1425/2006 Si ia masuri ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;

10. Inspectorul de protectia muncii si evaluare riscuri evidentiaza zonele cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107 din H.G.1425 / 2006;

11. Serviciul extern de protectia muncii si evaluare riscuri stabileste zonele care necesita semnalizarea de securitate si sanatate în munca, stabileste tipul de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/ sau sanatate la locul de munca;

12. Inspectorul de protectia muncii si evaluare riscuri si servicii SSM tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;

13. Responsabilul de protectia muncii si evaluare riscuri si servicii SSM tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;

14. Inginerul de protectia muncii si evaluare riscuri si servicii SSM tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si /sau control psihologic periodic;

15. Inspectorii de protectia muncii, evaluarea riscurilor, SSM, PSI si SU monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor în mediul de munca;

16. Lucratorul abilitat de protectia muncii si evaluare riscuri verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;

17. Serviciul extern de protectia muncii si evaluarea riscurilor si servicii SSM informeaza angajatorul, în scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de munca si propune masuri de prevenire si protectie;

18. Inspectorul de protectia muncii si evaluare riscuri intocmeste rapoarte si/sau liste prevazute de hotarârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea 319 / 2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si Santiere temporare si mobile;

19. Responsabilul cu protectia muncii si evaluatorii de riscuri tin evidenta echipamentelor de munca si urmaresc ca verificarile periodice si, daca este cazul, încercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

20. Inspectorii de protectia muncii si evaluare riscuri identifica echipamentele individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din unitate si întocmeste necesarul de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

21. Inspectorul de protectia muncii si evaluare riscuri si servicii SSM urmareste întretinerea, manipularea si depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protectie si a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum si în celelalte situatii prevazute de Hotararea de Guvern nr. 1.048/2006;

22. Inspectorul de protectia muncii si evaluare riscuri si servicii SSM participa la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177 din H.G. 1425 / 2006;

23. Serviciul extern de protectia muncii si evaluare de riscuri si servicii SSM intocmeste evidente conform competentelor prevazute la art. 108-177 din H.G. 1425/2006;

24. Lucratorul desemnat de protectia muncii si evaluare riscuri si servicii SSM elaboreaza rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii din unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din legea 319/2006;

25. Inspectorul de protectia muncii, evaluare de riscuri si servicii SSM urmareste realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

26. Inspectorul de protectia muncii si evaluare riscuri si servicii SSM colaboreaza cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;

27. Responsabilul cu protectia muncii si evaluare riscuri si servicii SSM colaboreaza cu lucratorii desemnati / serviciile interne / serviciile externe ai / ale altor angajatori, în situatia în care mai multi angajatori îsi desfasoara activitatea în acelasi loc de munca;

28. Inspectorul de protectia muncii si evaluare riscuri si servicii SSM urmareste actualizarea planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;

29. Serviciul extern de protectia muncii si evaluare riscuri si servicii SSM propune sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul îndeplinirii atributiilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca;

30. Inginerul de protectia muncii si evaluarea riscurilor propune clauze privind securitatea si sanatatea în munca/ protectia muncii la încheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori straini

31. Inspectorul de protectia muncii si evaluarea riscurilor intocmeste un necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.

32.  Lucratorul desemnat (Inginerul de Protectia Muncii – Evaluare de riscuri si servicii SSM) în domeniul Sanatatii si Protectia Muncii (SSM), sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectia muncii este secretarul Comitetului de Securitate si Sanatate în Munca din cadrul institutiei.