Inspectia muncii

Inspectia Muncii este un organ de specialitate al administrației publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, înfiintata în anul 1999.

Inspectia Muncii are ca principal scop urmarirea îndeplinirii obligatiilor legale de catre angajatori în domeniul relatiilor de munca, precum si a celor referitoare la conditiile de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatiilor si a altor participanti la procesul de munca, în desfasurarea activitatii.