Aplicații practice, protecția la locul de muncă sau securitatea si sănătatea in muncă include furnizarea de instrucțiuni proprii, pentru a încuraja oamenii să lucreze în condiții de maximă siguranță și responsabilitate .

Protecția la locul de muncă

Angajatorii au obligații privind furnizarea și utilizarea echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

Chiar și atunci când s-au implementat controalele tehnice și sistemele de lucru in sigurantă, unele pericole răman nesoluționate si pot duce la afectiuni, precum:

 • plămânii, din cauza respirației în aerul contaminat ;
 • capul și picioarele, din materialele care cad ;
 • ochii, din particule in zbor sau stropi de fluide corozive ;
 • pielea, de la contactul cu materiale corozive ;
 • intregul corp, din cauza căldurii sau a frigului ;

Ce trebuie să fac pentru a asigura protecția la locul de muncă?

 • Echipamentul individual de protecție este în continuare necesar după implementarea altor masuri (de exemplu protecția capului in incinta șantierelor de construcție), trebuie să furnizați acest lucru angajaților gratuit;
 • Trebuie să alegeți cu atenție echipamentul (discutati cu un consultant in echipamente de protecție) pentru a vă asigura că angajații sunt instruiți să-l folosească în mod corespunzător și știu cum să detecteze defecțiunile unui echipament de protecție;

Alte recomandări cu privire la protecția la locul de muncă

 • Nu permiteți niciodată scutiri de la purtarea echipamentului individual de protecție pentru acele locuri de muncă care impun acest lucru ;
 • Luați legătura cu furnizorul dvs. de echipamente de protectie cu privire la ce este adecvat/necesar ca si echipament locul de muncă ;
 • Dacă aveți îndoieli, căutați un sfat suplimentar de la un expert in securitate si sănătate in muncă;

Monitorizați și revizuiți

 • Verificați regulat că echipamentul individual de protecție este utilizat ;
 • Semnele de siguranță pot fi un memento util ;
 • Luați notă de orice schimbări cu privire la echipamente, materiale și metode – poate fi necesar să actualizați ceea ce furnizați ;

Pericole, instruiri lucrători

Zgomotul – o combinație a nivelului sunetului și a duratei expunerii, sunetele foarte ridicate reprezintă un pericol chiar și pe o durată scurtă de timp.

Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniu SSM Bihor, se consemnează în mod obligatoriu, în Fișa personală de instruire in domeniul SSM.

Instruirea introductiv-generală va finaliza cu verificarea cunoștințelor însușite de cei instruiți. Se va efectua de către lucrătorul desemnat serviciului intern de protecție si de prevenire a serviciului extern de protecție.