Fenomenul bullying la locul de muncă
Fenomenul bullying la locul de muncă

Fenomenul bullying este de obicei înțeles ca fiind acțiuni sau declarații verbale care ar putea izola sau dăuna psihologic sau fizic unei persoane la locul de muncă.

Bullyingul implică adesea un model de conduită sau cazuri repetate menite să terorizeze, insulte, denigreze sau să umilească un anumit individ sau un grup de oameni.

Fenomenul bullying este o problemă la locul de muncă

Bullyingul sau hărțuirea include ocazional și contact fizic dăunător pe lângă afecțiunile psihice. Un alt mod de a-l spune este afirmarea agresivă a puterii.

În plus, hărțuirea este motivată de rasă, originea națională sau etnică a unei persoane, culoarea pielii, religie, vârstă, sex, stare civilă, situație familială, handicap, orientare sexuală a unei persoane etc.

Fenomenul bullying există la locul de muncă. Ideea de due diligence (verificarea antecedentelor) este acoperită de regulile de sănătate și securitate în muncă.

Bullyingul este adesea definit în mod explicit ca hărțuire și violență, deși poate fi dedus și atunci când nu este. De aceea, toată lumea ar trebui să aibă acces la un loc de muncă sigur și sănătos.

Obligațiile și responsabilitățile părților la locul de muncă în ceea ce privește hărțuirea și violența la locul de muncă, includ:

-precizarea fenomenului în legislația din zona dumneavoastră;

-formularea și punerea în aplicare a politicilor și programelor de securitate și sănătate în muncă.
Manusi Spuma Nitril CT HR

Ce comportamente constituie bullying?

Fenomenul bullying este un fel de ostilitate, deși poate lua și forme subtile sau deschise. Următoarele exemple nu reprezintă o listă de verificare și nu acoperă toate cazurile de agresiune.

Această listă este prezentată de specialiștii SSM-SSM pentru a ilustra câteva dintre modalitățile în care poate avea loc bullyingul la locul de muncă.

  • Hărțuirea este considerată un model de conduită, iar unul sau mai multe evenimente pot fi suficiente pentru a demonstra că are loc agresiunea, mai ales dacă incidentul are un impact care durează.

Exemplele de bullying includ:

-zvonuri, șoapte sau insinuări care circulă cu răutate;

-excluderea sau izolarea socială a cuiva;

-obstrucționarea sau subminarea intenționată a muncii altcuiva;

-amenințări cu violență sau vătămare fizică;

-înlăturarea obligațiilor fără justificare;

-stabilirea unor termene nerealiste care vor face ca persoana să eșueze;

-ascunderea faptelor importante sau furnizarea deliberată de informații false etc.

Ce ar putea să nu fie considerat bullying la locul de muncă?

Ar putea fi dificil să se determine dacă bullyingul are loc la locul de muncă. Fenomenul bullying poate fi extrem de subtil, dar dacă se formează un model de acțiune, acesta poate deveni mai vizibil.

În plus, multe cercetări sunt de acord că există o „linie fină” între managementul asertiv și agresiune.

Hărțuirea apare rar atunci când comentariile sunt imparțiale și menite să ofere critici utile; în schimb, ele sunt menite să ajute angajatul în munca sa.

Specialiștii SSM-SSM definesc comportamentul de hărțuire ca neincluzând:

-exprimarea dezacordurilor unul cu celălalt;

-oferirea de critici constructive, îndrumare sau consiliere cu privire la acțiunile întreprinse în muncă.

O activitate este adecvată atunci când vine vorba de managementul și conducerea angajaților sau a locului de muncă, cum ar fi:

-gestionarea performanței unui lucrător;

-aplicarea măsurilor disciplinare acceptabile;

-atribuirea de sarcini de muncă;

-schimbări în sarcinile și responsabilitățile de muncă;

-alocarea volumului de muncă;

-inspecții la locul de muncă;

-elaborarea și implementarea măsurilor pentru sănătatea și securitatea la locurile de muncă.

Asigurați-vă angajații și afacerea contra incendiilor prin dotarea locurilor de muncă cu echipamente PSI!

Fenomenul bullying poate fi combătut

Fenomenul bullying are un impact negativ asupra „sănătății” unei organizații în ansamblu. Repercusiunile unui loc de muncă „nesănătos” sunt numeroase. Aceste rezultate includ, în general:

-o creștere a absenteismului;

-o scădere a cifrei de afaceri;

-stres crescut;

-scăderea motivației și a productivității;

-scăderea încrederii clienților și a reputației companiei;

-serviciu inadecvat pentru clienți.

Obligațiile angajatorilor pentru combaterea bullyingului includ măsuri precum:

  • Să aibă grija cuvenită, luând toate măsurile necesare pentru a evita accidentele sau incidentele la locul de muncă, având în vedere condițiile specifice.
  • Să învețe managerii și supraveghetorii cum să gestioneze posibilele probleme și plângeri și să-i încurajeze să ia măsuri rapide, indiferent dacă s-a făcut sau nu o plângere oficială într-un anumit caz.
  • Să aplice tuturor membrilor managementului, personalului, clienților, contractanților independenți și tuturor celorlalți care interacționează cu afacerea orice cerințe de reglementare aplicabile.

Dacă doriți să gestionați eficient fenomenul bullying în compania dumneavoastră, acceptați oferta de servicii a experților SSM-SSM!