Pregătirea pentru dezastre se referă la măsurile luate pentru reducerea efectelor dezastrelor. Adică sa prezicem atenuarea impactului acestora asupra lucratorilor.

Pregătirea în caz de dezastre oferă o platformă pentru a proiecta o planificare eficientă a comunității.

Activitățile de pregătire în caz de dezastru, pot duce la salvarea vieților permițând populației afectate să revină la normalitate. Este obligatorie achizitionarea pachetului de prim ajutor .

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Vaslui ( SSM Vaslui ) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  

Pregătirea pentru dezastre

Pregătirea în caz de dezastre este un proces care rezultă dintr-o gamă largă de  activități  și resurse de reducere a riscurilor.

Este nevoie de contribuțiile multor domenii diferite – de la formare și logistică până la asistență medicală, mijloace de trai pentru dezvoltarea instituțională.

Intervențiile în situații reale de dezastru sunt dovada pregătirii și a îndeplinirii misiunii fundamentale a Crucii Roșii, de a alina și preveni suferința umană.

În cadrul acțiunilor de intervenție, acești voluntari participă la distribuirea de ajutoare umanitare pentru sinistrați . Mai este indicat sa  folositi  plan de acțiune .

Pentru a reduce riscul de dezastre, sunt trei strategii principale:

  1. Să consolideze pregătirea și capacitățile comunităților, astfel încât acestea să fie într-o poziție mai bună ; 
  2. Să promoveze activitățile și acțiunile care diminuează efectele adverse ale pericolelor ;
  3. Protejarea proiectelor de dezvoltare, cum ar fi instalațiile de sănătate, de impactul dezastrelor ;

Gestionarea dezastrelor contribuie semnificativ la reducerea vulnerabilității persoanelor care trăiesc în unele dintre cele mai predispuse zone.

Importanța reducerii riscului de dezastre se reflectă în Agenda pentru acțiune umanitară în decembrie 2003.

Crucea Roșie vizează reducerea vulnerabilității la riscul și impactul dezastrelor naturale.