Metodologiile de evaluare a riscului, lucrătorii ar trebui să fie protejați de riscurile profesionale la care ar putea fi expuși. Acest lucru ar putea fi realizat printr-un proces de gestionare a riscurilor, care implică analiza si comunicarea riscurilor SSM Vâlcea.

 Pentru a realiza un proces eficace de gestionare a riscurilor, este necesară o înțelegere clară a contextului legal, a analizelor de risc. De asemenea, este de dorit să se bazeze gestionarea riscului pe metodologii solide și testate. 

Prevenirea riscurilor profesionale

În contextul angajamentelor generale, angajatorii trebuie să ia măsurile necesare pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor, inclusiv prevenirea riscurilor profesionale. 

Acesta este un principiu destul de fundamental în legea multor țări. Trebuie remarcat faptul că statele membre pot introduce dispoziții mai riguroase pentru a-și proteja lucrătorii.

Pentru prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor, angajatorii trebuie să efectueze evaluarea riscurilor privind siguranța și sănătatea la locul de muncă necesar fiind să folosească echipamentul de protecție adecvat. Evaluarea riscurilor, așa cum sa menționat anterior, este o obligație legală in România. 

Evaluarea riscurilor este un proces dinamic care permite companiilor și organizațiilor să instituie o politică proactivă pentru gestionarea riscurilor profesionale. 

Metodologiile de evaluare a riscului

-Concepte- 

Conceptele importante în gestionarea riscurilor sunt conceptele de pericol și de risc. 

Un pericol este o sursă, în ceea ce privește rănirea sau îmbolnăvirea umană. Prin urmare, un pericol poate fi orice prezent la locul de muncă, care poate provoca un prejudiciu lucrătorilor.

Un alt concept important în managementul riscului este acceptarea riscurilor. Un risc acceptabil este un risc care a fost redus la un nivel care poate fi tolerat de organizație.