Siguranța angajaților în situații de urgență
Siguranța angajaților în situații de urgență

Siguranța angajaților, a afacerilor și a mediului înconjurător în situații de urgență (SU) reprezintă aspecte vitale pentru orice organizație.

Fie că vorbim de prevenirea incendiilor sau de protejarea angajaților, există o serie de măsuri și proceduri esențiale pentru a asigura un mediu de lucru sigur și pentru a face față situațiilor neprevăzute.

Siguranța angajaților depinde de respectarea obligațiilor în domeniul SU

Nerespectarea regulamentului din punct de vedere al situațiilor de urgență poate avea consecințe devastatoare, cum ar fi incendii catastrofale. Dăm ca exemplu elocvent producerea unui incendiu într-o stație de GPL.

Să presupunem că flăcările au izbucnit din cauza unei țigări aprinse aruncată pe jos în timpul operațiunii de transfer al gazului dintr-o cisternă în alta.

În contextul unui asemenea eveniment tragic, realizăm că respectarea cu strictețe a obligațiilor din domeniul SU devine deosebit de importantă pentru:

-a preveni astfel de incidente;

-a asigura siguranța angajaților, a afacerilor și a mediului înconjurător.
Manusi Spuma Nitril CT HR

Ce spune ISU (Inspectoratul pentru Situații de Urgență) despre prevenirea incendiilor

În ceea ce privește obligațiile PSI (Prevenirea și Stingerea Incendiilor), angajatorii trebuie să asigure condiții pentru siguranța angajaților în ceea ce privește prevenirea, detectarea și limitarea incendiilor.

 • Una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a incendiilor este obținerea unei autorizații de securitate la incendiu.

Această autorizație atestă faptul că locația respectă standardele de siguranță împotriva incendiilor și are implementate măsuri adecvate pentru prevenirea și gestionarea incendiilor.

 • Stațiile de GPL trebuie să fie echipate cu sisteme de detectare a incendiilor, alarme și echipamente de stingere a incendiilor adecvate, iar personalul trebuie:

-să fie instruit în utilizarea acestor echipamente;

-să cunoască procedurile de intervenție în caz de incendiu.

Organizarea instruirii colective este mai eficientă pentru siguranța angajaților în caz de incendiu.

 • Inspecțiile periodice ale echipamentelor și pregătirea pentru a face față unor situații de urgență, cum ar fi scurgeri de gaz sau incendii, sunt esențiale pentru a minimiza riscurile.
 • Angajatorii trebuie să dezvolte planuri de gestionare a situațiilor de urgență, care să includă măsuri specifice pentru prevenirea și gestionarea incendiilor sau a altor evenimente neașteptate.
 • Evacuarea în condiții de siguranță, comunicarea eficientă și coordonarea sunt esențiale pentru a minimiza daunele și pentru a asigura siguranța tuturor persoanelor implicate.
 • Instalarea semnalizărilor de avertizare pentru materiale explozibile, inflamabile și interzicerea fumatului.
 • Asigurarea unui punct de prim ajutor bine echipat asigură siguranța angajaților.

Obligații ale angajatorilor din punct de vedere al PSI  

Colaborarea cu un cadru tehnic PSI este esențială pentru a avea un expert în domeniu care să ofere consultanță și să ajute la dezvoltarea și implementarea măsurilor de prevenire a incendiilor:

 • Verificarea împământării sau verificarea PRAM (Protecție prin Relee Automatizare și Măsură), este o măsură tehnică pentru a preveni electrocutarea și incendiile cauzate de descărcări electrice.
 • Întocmirea unui plan bine pus la punct pentru a asigura siguranța angajaților care să includă proceduri clare pentru detectarea incendiilor, alarmare, evacuare și utilizarea echipamentelor de stingere a incendiilor.
 • După evacuare, este important ca toți angajații să se adune într-un loc sigur și bine stabilit. Aceasta facilitează verificarea rapidă a persoanelor și asigură că nimeni nu a rămas în urmă.
 • Semnalizarea adecvată pentru materiale explozibile, inflamabile și interzicerea fumatului ajută la conștientizarea și respectarea regulilor de siguranță.
 • Toți angajații ar trebui să fie instruiți cu privire la procedurile de siguranță, la utilizarea echipamentelor de stingere a incendiilor și la pașii de urmat în caz de urgență.

Dacă în cadrul organizației există și personal din unități terțe, aceștia trebuie să fie la fel de bine instruiți în ceea ce privește măsurile de siguranță și procedurile de urmat.

Stingerea incendiilor provocate de gaze
Stingerea incendiilor provocate de gaze

Obligațiile angajatorilor din punct de vedere al SSM

 • Atestatul GANEX atestă cunoștințele și abilitățile personalului în gestionarea substanțelor chimice periculoase și a deșeurilor.
 • Un curs de prim ajutor este esențial pentru ca angajații să fie pregătiți să ofere asistență medicală de bază în caz de accident sau incident.

Exercițiile practice periodice ajută angajații să devină familiarizați cu procedurile de intervenție în caz de urgență și cu modul corect de evacuare.

 • La fel ca în cazul situațiilor de urgență, personalul din unități terțe trebuie să fie instruit corespunzător pentru a respecta măsurile de securitate și sănătate în muncă.
 • Pentru a preveni riscurile legate de fumat, se recomandă amenajarea unui loc special pentru fumat, la o distanță adecvată față de zonele cu pericol de incendiu sau explozie.
 • Evaluarea riscurilor, planurile de prevenire și protecție, instrucțiunile specifice și planurile de acțiune în caz de pericol reprezintă documente esențiale pentru gestionarea situațiilor de risc.
 • Fisele de aptitudine completează imaginea medicală a fiecărui angajat și ajută la asigurarea că aceștia sunt potriviți pentru activitățile desfășurate.
 • Colaborarea cu un serviciu extern specializat poate aduce expertiză suplimentară în dezvoltarea și implementarea măsurilor de prevenire și protecție pentru siguranța angajaților.

Obligațiile angajatorilor pentru prevenirea riscurilor în stațiile GPL

În ceea ce privește obligațiile SSM (Sănătate și Securitate în Muncă), angajatorii au datoria de a crea și implementa măsuri de prevenire a riscurilor profesionale pentru siguranța angajaților.

În stațiile de GPL, aceste măsuri ar trebui să cuprindă:

-instruirea adecvată a personalului cu privire la manipularea corectă a gazelor inflamabile;

-utilizarea echipamentelor de protecție individuală;

-implementarea procedurilor de lucru sigure în timpul operațiunilor de transfer și manipulare a gazelor.

De asemenea, trebuie să existe planuri de evacuare bine definite și personalul trebuie să fie instruit în legătură cu acestea, pentru a se asigura că în caz de urgență toată lumea știe ce să facă.

Siguranța angajaților și obligațiile RSVTI

 • Pentru a opera echipamente tehnologice critice, autorizația de la ISCIR (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat) este esențială.
 • Doar personalul autorizat de ISCIR ar trebui să aibă acces la operarea echipamentelor tehnologice critice.
 • Colaborarea cu un operator RSVTI (Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor) asigură monitorizarea și gestionarea eficientă a sistemelor tehnologice critice.
 • Un contract de mentenanță cu o firmă autorizată garantează funcționalitatea optimă a echipamentelor și reduce riscul de defecțiuni.
 • Verificarea împământării rămâne esențială și în acest context, pentru a preveni riscurile legate de electrocutare.

Concluziile specialiștilor SSM/PSI/SU

În concluzie, a asigura siguranța angajaților în situații de urgență necesită o abordare cuprinzătoare, implicând măsuri preventive, proceduri clare și instruire adecvată.

Prin implementarea acestor măsuri, organizațiile pot proteja angajații și bunurile, minimizând riscurile și asigurând un mediu de lucru sigur și eficient.

 • Siguranța angajaților și a comunității trebuie să fie întotdeauna prioritatea principală în gestionarea stațiilor de GPL și a altor medii de lucru periculoase.

Orice detaliu referitor la posibile situații de urgență vă sunt oferite de inspectorii SSM-SSM prin accesarea site-ului: https://ssm-ssm.ro/contact/