Instruirea SSM si PSI

Angajații oricarei companii trebuie sa participe la instruirea SSM si PSI si să răspundă în mod adecvat fiecărui scenariu aplicabil locului lor de muncă, ceea ce ar putea însemna pregătirea fiecăruia nu numai pentru evacuare, ci și pentru a se adapta oricarui scenariu de urgenta.

Planurile de acțiune în caz de urgență și prevenirea incendiilor, stabilesc masuri pentru a răspunde la situațiile de urgență la locul de muncă.

Fără instruire, nu se poate aștepta ca angajații să știe ce este scris în aceste planuri, la ce pericole ar putea să le facă față sau cum să răspundă situațiilor de urgență.

În caz de urgență, poate fi dificil să se prevadă modul în care angajații vor reacționa. Instruirea contribuie la sporirea previzibilității, oferind angajaților informațiile necesare pentru a lua decizii mai bune și pentru a reacționa rapid la situații de urgență.

Cu cât sunt mai bine instruiți angajații pentru situatiile de urgenta, cu atât sunt mai bune șansele pentru un rezultat sigur.

Riscurile la locul de muncă

Trebuie să existe planuri și angajații să fie pregătiți să răspundă în mod corespunzător fiecărui scenariu aplicabil locului lor de muncă. Instruirea lor ar putea însemna pregătirea fiecăruia nu doar pentru a evacua, ci și pentru a se adapta.

Unele instalații pot prezenta alte pericole, cum ar fi gazele explozive sau toxice, care necesită pregătiri și proceduri mai avansate.

De asemenea, ei trebuie sa fie instruiti cum sa se ocupe de situatii care implica violenta sau evenimente teroriste la locul de munca. Sunt cazuri exceptie cand este necesara interventia lor.