SSM Vaslui

 

SSM VASLUI
SSM VASLUI

  SSM Vaslui

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Vaslui (SSM Vaslui) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Exploatarea mașinilor și mecanismelor de construcții, a mijloacelor de transport și a utilajului de producție

Mașinile de construcții, mijloacele de transport, utilajul de producție , trebuie să corespundă standardelor de stat vizînd securitatea muncii. Iar cele noi elaborate și procurate să aibă certificat de corespundere cu cerințele de securitate a muncii.

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Vaslui (SSM Vaslui) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  

Este interzisă exploatarea mijloacelor de mecanizare menționate mai sus. Daca construcția lor nu prevede dispozitive de îngrădire, de blocare, sisteme de semnalizare și alte mijloace de protecție colectivă a muncitorilor.

În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Vaslui putem diminua efectul.

Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM Vaslui, este considerată timp de muncă.

Toate mașinile și utilajele trebuie să fie însoțite la livrare de instrucțiuni ărivind montajul, exploatarea și deservirea în condiții de securitate. Exploatarea mașinilor și a altor mijloace de mecanizare, supuse controlului și supravecherii de stat, trebuie să se efectueze respectând cerințele actelor normative aprobate.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Vaslui presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Vaslui duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Mijloacele de mecanizare noi, arendate sau după reparația capitală nesupuse controlului organelor de stat de supravechere, de admit spre exploatare după revizia tehnică. După probarea de către persoana responsabilă de exploatarea nepericuloasă a acestora,  vehicolul poate pleca.