EVALUAREA RISCURILOR

Evaluarea riscurilor se realizează urmărind un răspuns optim la risc într-o ordine de priorități.

Reprezintă etapa ulterioară identificării riscurilor. Evaluarea riscurilor înseamnă:

 • evaluarea probabilităţii de materializare a riscurilor;
 • evaluarea impactului asupra obiectivelor/activităților în cazul materializării riscurilor;
 • calculul expunerii la risc (combinaţie între probabilitate şi impact).

Evaluarea riscurilor la securitatea fizica trebuie să:

 • se bazeze pe date independente şi pe dovezi concrete;
 • aibă în vedere pe toţi cei afectaţi de risc;
 • facă distincţia între expunerea la risc şi toleranţa la risc.

Scopul evaluării riscurilor constă în: stabilirea unei ierarhii a riscurilor identificate şi, funcţie de toleranţa la risc, stabilirea celor mai adecvate măsuri de tratare a riscurilor.

O analiză de risc la securitate fizica nu poate elimina complet riscul deciziei, dar poate oferi conducerii unei entități publice capacitatea de a:

 • decide dacă riscul este sau nu acceptabil;
 • cunoaște consecințele deciziei (cele pozitive, cât și cele negative);
 • reduce riscurile prin măsuri de control.

Evaluarea probabilităţii de materializare a riscului

 • Presupune determinarea / aprecierea unei probabilităţi / incertitudini.
 • O posibilă metodă de evaluare a probabilităţii de materializare a riscului o reprezintă luarea în calcul a frecvenţei de materializare a unor riscuri în trecut.

Ca instrument de evaluare se pot utiliza scale de probabilităţi. Valorile acestor scale sunt generate de experienţa celor care lucrează în MR la nivelul entității publice. Astfel, se pot utiliza mai multe tipuri de scale referitoare la evaluarea probabilităţii de materializare a unui risc.

Nu e obligatoriu ca evaluarea impactului să se facă pe toate componentele sale, deoarece uneori nu este posibil acest lucru, sau nu este relevant.

Rezultatele evaluărilor cantitative asupra impactului se transpun într-o apreciere calitativă care reflectă importanţa percepută în raport cu obiectivele.

Scala în trei trepte de evaluare este un instrument util în fazele de început ale dezvoltării unui sistem de MR la nivelul entității publice. Ulterior, pe măsură ce entitățile publice capătă experienţă se poate trece la o scală în cinci trepte.

** Nu trebuie renunţat la evaluările cantitative ale impactului. Acestea trebuie făcute ori de câte ori este posibil, deoarece obiectivează aprecierea şi constituie, alături de evaluările calitative, instrumente de documentare a riscurilor.**

 Evaluarea expunerii la risc

Expunerea la risc este un concept probabilistic, fiind legată direct de probabilitatea de materializare a riscului. Ea are semnificaţie doar înainte de apariţia riscului. Expunerea la risc operează cu o ierarhie implicită a riscurilor identificate.

Expunerea la risc este o combinaţie între probabilitate şi impact, fiind un indicator bidimensional, de tip matriceal.

 

Pentru mai multe informatii contactati-ne acum!