SSM Valcea

 

SSM Vâlcea
SSM Vâlcea

SSM Vâlcea

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Vâlcea (SSM Vâlcea) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Securitatea exploatării uneltelor și sculelor de mână

Mânerele sculelor pentru lovire trebuie să aibă secțiunea ovală și forma ușor tronconică și să fie montate cu partea mai groasa la capătul liber. Mînerele ciocanelor se fixează cu pene metalice cu lungimea de cel putin 2/3 din adîncimea locașului.

Uneltele de percuție din oțel cu care sau în care se lovește trebuie tratate în timpul lucrului. Aceste defornații trebuie rectificate zilnic, iar partea în care sunt supuse în timpul lucrului să nu permită deformari.

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Vâlcea (SSM Vâlcea) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă. În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Vâlcea putem diminua efectul.

Unelte și scule simple

Uneltele de mână trebuie să fie confecționate din materiale corespunzătoare operațiilor sau lucrărilor ce se execută. Sculele și uneltele de orice categorie și pentru orice întrebuințare trebuie să fie în perfectă stare și să corespundă caracterului lucrărilor la care sunt folosite.

Toate uneltele de mână trebuie verificate cu atenție la începutul schimbului de lucru. Este interzisă folosirea sculelor și uneltelor cu defecte.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Vâlcea presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. Protectia muncii Vâlcea duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Sculele pentru tăiat metale trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Nu trebuie să fie uzate, cu crăpături, ruginite;
  • Muchiile laterale nu trebuie să prezinte margini tăioase, în locurile unde acestea se prind cu mana;
  • La foarfecele pentru tăiat tablă, lamele trebuie să fie strînse în așa fel, încât să se preseze una pe alta;

Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă  (SSM Vâlcea), se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice. Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM Vâlcea, este considerată timp de muncă.