Sistemele de protecție/ echipamente de protecție a securității si sănătății. Problemele de securitate și sănătate ocupațională au fost inițial percepute ca fiind probleme de ordin tehnic.

Sensibilizarea crescândă a problemelor și a soluțiilor a fost reflectată de dezvoltarea practicilor de management. SSM sa axat pe inspecțiile tehnice, includerea ulterioară a factorilor organizaționali, umani și comportamentali. Este recunoscut faptul că toți acești factori sunt importanți, iar SSM necesită o abordare integrată.

SSM combină siguranța și sănătatea în muncă cu managementul și „gândirea sistemului”.

În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Sălaj putem diminua efectul.

Sistemele de protecție a securității și sănătății

Cele cinci caracteristici de bază ale sistemelor de management al securității și sănătății în muncă sunt:

  1. Acestea includ toate componentele OHSAS relevante pentru membrii organizației și procesul de afaceri ;
  2. Creșterea eficienței protecției SSM ;
  3. Implementarea unei serii de elemente și interacțiuni (pozitive) între ele ;
  4. Dispune de prevederi pentru întreținerea și continuitatea sistemului. O revizuire periodică a obiectivelor și eficacității sale este necesară pentru a asigura o îmbunătățire continuă ;
  5. Rezultatele sale (performanța OSH) sunt importante pentru evaluarea sistemului de protecție ;