Siguranța muncii și Legea privind protecția sănătății

Legea privind sanatatea si securitatea in munca prevede siguranța locului de muncă și protecția sănătății lucrătorilor. Promovarea condițiilor de muncă sigure și sănătoase în întreaga țară.

Responsabilitatea angajatorului

Toți angajatorii trebuie să furnizeze angajaților un loc de muncă fără riscuri. Recunoscute care cauzează sau pot provoca moartea sau vătămarea gravă a angajaților. Angajatorii trebuie să respecte standardele de securitate și sănătate ocupațională emise în temeiul legii.

Respectarea angajaților

Angajații trebuie să respecte toate normele. Reglementările privind securitatea și sănătatea ocupațională. Temeiul legii care se aplică acțiunilor și comportamentelor proprii la locul de muncă.Evaluarea riscurilor contribuie la micșorarea evenimentelor neplăcute aduse în firma dumneavoastră.

Siguranța muncii și Legea privind protecția sănătății

Administrația pentru Securitate și Sănătate Ocupațională are responsabilitatea principală. Se emit standarde privind securitatea și sănătatea ocupațională. Iar ofițerii de siguranță și de sănătate efectuează inspecții la locul de muncă.

Inspecţie

Actul prevede ca un reprezentant al angajatorului și un reprezentant autorizat. Angajații să aibă posibilitatea de a însoți inspectorul în scopul de a ajuta la inspecție.

În cazul în care nu există un reprezentant autorizat al angajaților, ofițerul de conformitate trebuie să consulte un număr rezonabil de angajați. Cu privire la condițiile de securitate și sănătate la locul de muncă.

Reclamații

Angajații sau reprezentanții acestora au dreptul să depună o plângere. Legea prevede că angajații nu pot fi evacuați sau discriminați. În niciun fel pentru depunerea plângerilor privind siguranța și sănătatea sau pentru exercitarea în alt mod a drepturilor lor în temeiul legii.

Angajații care consideră că au fost discriminați pot depune o plângere la biroul cel mai apropiat birou al firmei.  În termen de 30 de zile de la presupusa acțiune discriminatorie.

În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Satu Mare putem diminua efectul. Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă  ( SSM  Satu Mare ), se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice.