Echipamentul de protecție respiratorie este un tip particular de echipament individual de protecție. (PPE), utilizat pentru a proteja individul împotriva inhalării substanțelor periculoase.

RPE ar trebui să fie utilizată numai atunci când nu se poate realiza un control adecvat. Cu alte cuvinte, ca o ultimă soluție în cadrul ierarhiei măsurilor de control este : Eliminare, înlocuire, control tehnic, control administrativ.

Angajatorii trebuie să încerce în primul rând să elimine pericolul la sursă. RPE trebuie utilizat numai după ce au fost luate toate celelalte măsuri de control practicabile în mod rezonabil. 

EIP este considerat o ultimă soluție. Protejează numai lucrătorii individuali. Este predispus la eșec cum ar fi purtarea unui RPE greșit la locul de muncă. Angajații care poartă RPE pot avea un sentiment fals de siguranță atunci când utilizează RPE.

Echipamentul de protecție respiratorie (RPE) care nu este uzat sau selectat în mod corespunzător este total ineficient. Poate oferi utilizatorului un sentiment fals de protecție.

Șapte elemente ale unui program respirator

  1. Un plan scris care detaliază modul în care programul este gestionat;
  2. O evaluare a riscului completă și cunoașterea pericolelor respiratorii care se vor întâlni la locul de muncă ;
  3. Echipamente pentru controlul pericolelor respiratorii. Inclusiv utilizarea controalelor tehnice ;
  4. Indicații pentru alegerea adecvată a echipamentului de protecție respiratorie adecvat ;
  5. Un program de instruire a angajaților privind recunoașterea pericolelor, îngrijirea și utilizarea adecvată a echipamentului de protecție respiratorie ;
  6. Inspecția, întreținerea și repararea echipamentului de protecție respiratorie ;
  7. Supravegherea medicală a angajaților, dacă este necesar ;

Pentru instrucțiuni suplimentare sau RPE, consultați  – Autoritatea pentru Sănătate și Securitate – Echipamente de protecție respiratorie.


Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Prahova ( SSM Prahova) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.