reprezentarea la control itm
Reprezentarea la control ITM presupune întocmirea unor documente. Pentru multe întreprinderi, un control neprevăzut al inspectorilor ITM poate fi o dificultate majoră.

Cea mai bună abordare pentru a evita să fiți surprinși de inspectorii de muncă este să aveți mereu pregătită documentația pentru reprezentarea la control ITM, aceasta putând fi transmisă în format electronic înainte ca inspectorii să vină în control.

Reprezentarea la control ITM presupune întocmirea corectă a documentelor

O verificare neașteptată din partea inspectorilor ITM poate fi motiv de panică pentru proprietarii de afaceri, iar șansa de a fi amendat crește odată cu absența sau nerespectarea deținerii actelor necesare în dosarul de resurse umane.

Existența unui document nu garantează corectitudinea lui, iar inspectorii ITM au sarcina de a verifica exactitatea documentelor, precum și completarea acestora în conformitate cu legile aplicabile pentru reprezentarea la control ITM.

Activitățile de control ale Inspectoratului Teritorial de Muncă sunt menite să asigure respectarea și prevenirea încălcării normelor legale referitoare la relațiile de muncă, securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și protecția lucrătorilor.

Pe baza unei autorizații speciale furnizată de conducerea firmei, echipa RSGE garantează reprezentarea directă a companiei în verificările efectuate de inspectoratele teritoriale de muncă din întreaga țară.

Experții noștri în securitate și sănătate la locul de muncă sprijină și îndrumă personalul departamentului de resurse umane pe parcursul întregului proces de efectuare a controlului până la semnarea actelor finale de control.
Manusi Spuma Nitril CT HR

Tipuri de controale efectuate de ITM

Există trei tipuri diferite de controale pe care ITM le poate implementa în domeniul relațiilor de muncă:

 • Controalele de fond

Scopul controalelor de fond este acela de a conștientiza și de a remedia orice neajunsuri descoperite la angajator cu privire la respectarea legislației muncii prin:

-examinarea modului în care angajatorii cunosc și aplică prevederile legislației muncii;

-efectuarea unei examinări cuprinzătoare a activității relațiilor de muncă dintre angajator și angajat.

 • Controalele tematice

Aceste tipuri de controale oferă o imagine parțială asupra modului în care este planificată și desfășurată activitatea angajatorului.

Controalele tematice sunt concludente pentru verificarea domeniului care se află în centrul controlului și acoperă doar un număr mic de domenii din cele reglementate de legislația muncii.

 • Controalele tip campanie

Acestea se desfășoară în anumite sfere de activitate, la nivel național sau geografic, și constau în verificarea neașteptată a unui număr mic de caracteristici reglementate de legislația muncii.

Procesul-verbal de control are statut de act oficial de la data încheierii acestuia

În urma acestor categorii de controale, inspectorii ITM își încheie activitatea de verificare fie prin rapoarte de control, fie prin rapoarte de constatare și sancționare.

Constatările de nerespectare a cerințelor legale sunt consemnate în procesul-verbal de control, iar inspectorii de muncă cer ca neregulile din domeniul relațiilor de muncă să fie corectate într-un timp scurt prin implementarea măsurilor impuse.

De la data încheierii acestuia, procesul-verbal de control are statut de act oficial, angajatorul fiind obligat să efectueze acțiunile pe care le dispune Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Angajatorul este informat despre obligația de a specifica în scris modul în care intenționează să ducă la îndeplinire măsurile stabilite de către inspectorii ITM prin același raport de control.

Documentele solicitate de ITM trebuie să fie disponibile și în stare bună

Pentru încălcarea prevederilor legislației muncii, definite ca și contravenții conform actului normativ, se administrează sancțiunile prin procesul-verbal de stabilire și aplicare a contravențiilor.

Trebuie să vă asigurați că toate documente necesare pentru reprezentarea la control ITM sunt disponibile și în stare bună pentru ca, în cazul unui control neanunțat al ITM în domeniul relațiilor de muncă, să nu creați o situație de panică.

Cele mai importante documente pentru reprezentarea la control ITM sunt:

 • Registrul unic de control
 • Actul constitutiv al angajatorului
 • Registrul principal de evidență a angajaților
 • Dosarele salariaților de la resurse umane
 • Contractul colectiv de muncă (dacă este cazul)
 • Regulamentul intern al organizației
 • Actul constitutiv, din care să reiasă obiectul de activitate în cazul angajatorilor cu obiect principal de activitate – selecția și plasarea forței de muncă în străinătate
 • Documente suplimentare pentru reprezentarea la control ITM necesare pentru gestionarea relațiilor de muncă (exemplu: fișele de instructaj SSM și PSI)

Externalizarea serviciilor HR vă scapă de penalizări

Mulți angajatori pot fi îngrijorați de controlul neașteptat din partea inspectorilor ITM. Specialiștii RSGE pot asigura asistența și reprezentarea clienților, asigurându-se că documente pentru reprezentarea la control ITM sunt corecte și bine întocmite.

Inspectorii RSGE sprijină afacerile și în cazul implementării măsurilor cerute de inspectorii de muncă prin procesul-verbal de control sau prin procesul verbal de constatare și sancționare a abaterilor.

În cazul în care compania a primit o formă de penalizare pentru încălcarea legislației muncii, pregătim actele necesare pentru contestarea procesului-verbal.

Apelați la o soluție de resurse umane externalizate dacă sunteți supus unui control ITM și doriți să nu fiți penalizați sau să nu vi se aplice măsuri suplimentare de sancționare!

Veți avea toate documentele pentru reprezentarea la control ITM completate cu acuratețe și la timp, astfel încât să puteți trece cu succes inspecția datorită experților RSGE în securitate și sănătate la locul de muncă!