Angajarea personalului, prevăzută în politicile de resurse umane
Angajarea personalului, prevăzută în politicile de resurse umane

Politicile de resurse umane trebuie elaborate pentru definirea și implementarea unor linii directoare, reguli și practici referitoare la gestionarea personalului unei organizații.

Rolul elaborării politicilor HR este acela de a oferi un cadru clar și coerent pentru administrarea personalului în organizație, asigurând alinierea cu valorile, obiectivele și cultura organizației.

Politicile de resurse umane asigură conformitatea cu legislația

Politicile resurselor umane (HR) bine definite ajută la crearea unui mediu de lucru echitabil, transparent și consistent, promovând:

-tratamentul egal;

-respectarea drepturilor angajaților;

-încurajarea performanței și dezvoltării profesionale.

Aceste politici asigură, de asemenea, conformitatea cu legislația și reglementările relevante în domeniul resurselor umane și acoperă diverse aspecte ale resurselor umane, inclusiv:

-recrutarea și selecția personalului;

-compensațiile și beneficiile;

-dezvoltarea și gestionarea performanței angajaților;

-relațiile de muncă și condițiile de lucru;

-diversitatea și incluziunea;

sănătatea și siguranța ocupațională;

-politici de concedieri, etc.
Manusi Spuma Nitril CT HR

Măsuri de siguranță pentru un mediu de lucru sigur și sănătos

Politicile de resurse umane sunt dezvoltate pentru ca organizațiile să fie capabile să-și atingă obiectivele de afaceri prin intermediul forței de muncă motivată, bine pregătită și bine gestionată.

Specialiștii în HR ai SSM-SSM precizează importanța următoarelor măsuri de siguranță:

  • Identificarea și evaluarea riscurilor potențiale la locul de muncă și luarea de măsuri pentru a le reduce sau elimina.
  • Furnizarea de echipament de protecție individuală (măști, ochelari de protecție, căști de protecție, etc.) angajaților pentru a preveni accidentele și îmbolnăvirile.
  • Instruirea angajaților cu privire la riscurile la locul de muncă și la modul în care să evite sau să minimizeze efectele acestora.
  • Raportarea tuturor incidentelor sau accidentelor la locul de muncă și luarea de măsuri pentru a preveni apariția acestora în viitor.
  • Promovarea unui mediu sigur și sănătos la locul de muncă prin crearea unei culturi a siguranței și sănătății ocupaționale și prin recunoașterea și premierea angajaților care respectă politicile HR.

Contractele de muncă nu fac parte din politicile de resurse umane

Contractele de muncă nu fac parte din politicile de resurse umane, ele sunt politici interne care conturează anumite criterii pentru personal.

Politicile HR ar trebui să fie create având în vedere accesibilitatea și înțelegerea. Utilizarea unui limbaj clar și simplu este avantajoasă atât pentru companie, cât și pentru personalul acesteia.

Contractele de muncă sunt întocmite de către angajator sau de către reprezentanții acestuia, cum ar fi departamentul de resurse umane sau departamentul juridic al companiei.

Este important ca aceste contracte să fie conforme cu legislația muncii aplicabilă și să cuprindă clauzele și termenii relevanți, precum:

-durata angajării;

-funcția și responsabilitățile angajatului;

-programul de lucru;

-salariul și beneficiile;

-condițiile de muncă;

-clauze de confidențialitate;

-drepturile și obligațiile ambelor părți etc.

Redactarea corectă și clară a contractelor de muncă este esențială

Redactarea corectă și clară a contractelor de muncă este esențială pentru a proteja atât interesele angajatorului, cât și ale angajatului.

Prin urmare, nu este nevoie să utilizați limbaj juridic sau tehnic complicat. Dacă trebuie să includeți orice limbaj specializat, asigurați-vă că îl definiți mai întâi.

Politicile de resurse umane au drept scop găsirea unor soluții care economisesc timp, care să permită afacerii să funcționeze mai consecvent și mai eficient.

Va fi ineficient dacă managerii și personalul dumneavoastră simt nevoia să caute clarificări chiar și asupra celor mai elementare reglementări.

Scrierea unei politici privind procedura de reziliere și începerea includerii tuturor rezultatelor potențiale va complica probabil problema.

Politicile HR nu intră în conflict cu niciun contract individual sau colectiv de muncă

Angajații trebuie să fie consultați la elaborarea politicilor HR. În timp ce unele politici se pot aplica doar unei anumite echipe sau departament, altele pot fi aplicabile întregii companii.

Veți descoperi că nu toate politicile de resurse umane ale companiei dumneavoastră se aplică tuturor, în timp ce decideți care sunt acestea.

Din această cauză, ocazional va trebui să vă schimbați comportamentul. Când este posibil, evitați să fiți prea specific în favoarea folosirii cuvintelor generale.

Trebuie să vă asigurați că politicile HR nu intră în conflict cu niciun contract individual sau colectiv de muncă.

Contactați inspectorii HR ai SSM-SSM pentru consiliere în întocmirea contractelor de muncă și elaborarea politicilor HR!