Documentația HACCPDocumentația HACCP este întocmită de persoane specializate, cu expertiză în domeniu, pentru stabilirea procedurilor prin care se verifică dacă sistemul HACCP funcționează corect.

Documentația HACCP trebuie să respecte cerințele legislației în vigoare

Documentația HACCP reprezintă documentele elaborate ca urmare a Analizei riscurilor și Punctelor Critice de Control (HACCP) pentru siguranța alimentelor și care respectă cerințele Legii nr.150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale.

Agenții economici implicați în sectorul alimentar public nu pot obține o licență și nu se pot angaja în afaceri legale dacă nu creează și nu aderă la un cod de bune practici de igienă care respectă standardele legilor aplicabile.

Toate afacerile care activează în sectorul catering și furnizează alimente sau băuturi publicului larg sunt obligate prin lege să dețină un dosar cu documentația HACCP.

Exemple: restaurante, angrosiști, brutării, cofetării, covrigării, magazine alimentare, pizzerii, depozite pentru produse nealimentare și alimentare, depozite pentru fructe și legume, cafenele, barurile, puburile și cluburile sunt obligate prin lege să dețină un dosar HACCP.

Liniile directoare ale documentației HACCP îmbunătățesc siguranța alimentară

Reglementările de igienă se aplică principalelor domenii de activitate descrise mai sus. În documentația HACCP inclusă în pachet se numără:

  • Procedurile de siguranță alimentară (verificare HACCP, control igienă, control dăunători, control vizitatori, notificări și retrageri, identificare și trasabilitate, ambalare, depozitare, livrare, control, monitorizare reglementară, instruire).
  • Programe inițiale
  • Directive de lucru
  • Analiza HACCP
  • Programul HACCP

Acest lucru se datorează faptului că sistemul HACCP în sectorul alimentar trebuie creat rațional și simplu de utilizat pentru a fi implementat. Aceste linii directoare sunt urmate pentru a îmbunătăți siguranța alimentară și pentru a eficientiza procesul tehnic, precum și pentru o înțelegere aprofundată a detaliilor fiecărei unități.

Siguranța alimentelor este asigurată de HACCP

Analiza pericolelor și punctelor critice de control (HACCP), o abordare bazată pe știință, a fost creată pentru a detecta și a evita factorii de risc în producția, procesarea și distribuția alimentelor. Scopul său este de a asigura siguranța alimentelor pe care le consumă consumatorii.

HACCP este folosit și în România, deoarece este un program bine planificat și obligatoriu pentru toate unitățile care produc, depozitează sau distribuie produse alimentare în Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, controlul oficial nu este neglijat de existența acestui standard de calitate sau de diminuare a riscurilor. Fiecare persoană care lucrează în industria Ho-Re-Ca le datorează clienților să pună în practică cerințele sistemului HACCP.
Manusi Spuma Nitril CT HR

Principiile HACCP asigură respectarea procedurilor

Orientările sistemului HACCP pentru siguranța alimentelor au fost incluse în ISO 22000, primul standard global pentru certificarea sistemului HACCP. Principiile HACCP sunt un set de linii directoare generale care pot fi personalizate pentru fiecare unitate.

În ceea ce privește bucătăria unui restaurant, principiile HACCP sunt menite să asigure respectarea procedurilor corespunzătoare de curățenie, producție, transport și depozitare, asigurând astfel siguranța alimentară și sănătatea publică.

În plus, acest lucru va spori încrederea clienților în operator, ceea ce va duce în mod natural la creșterea profitului. Fiecare restaurant și operator din domeniul alimentației publice este obligat să asigure documentația HACCP, urmând principiile sistemului HACCP.

Minimizarea, eliminarea sau evitarea oricăror riscuri la un nivel acceptabil

Identificarea pericolelor care ar putea apărea în timpul achiziționării materiilor prime și ingredientelor, prelucrării, manipulării, depozitării, distribuției sau pregătirii culinare și consumului produselor alimentare este acoperită de acest principiu.

Conform documentației HACCP, fiecare dintre acești pași trebuie evaluat pentru riscuri potențiale și trebuie determinate acțiunile preventive corespunzătoare.

Fiecare unitate din industria Ho-Re-Ca trebuie să evalueze dacă operațiunile sau etapele operaționale prezintă posibile riscuri la adresa siguranței alimentelor din cauza neglijenței, unui accident, etc. și să creeze metode de control pentru a le elimina sau reduce.

Îndrumări și informații despre documentația HACCP

Principiile HACCP servesc doar ca un cadru pentru reglementările privind siguranța alimentară pe care fiecare unitate Ho-Re-Ca le poate personaliza, nu sunt impuse pentru a complica sau obstrucționa fluxul tehnic.

Limitările care, dacă sunt depășite, constituie deja o încălcare a principiilor HACCP sunt determinate atunci când au fost identificate punctele cheie ale fluxului tehnic.

Îndrumările despre documentația HACCP care trebuie urmate în industria alimentară sunt enumerate în pagina de contact a firmei noastre SSM!