Autorizarea sudori ISCIRAutorizarea sudori ISCIR este acordată sudorilor calificați după finalizarea programelor de pregătire profesională în conformitate cu legislația în vigoare, iar testul de autorizare trebuie să fie administrat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1340/2001.

Autorizarea sudori ISCIR, după trecerea testelor ISCIR

Utilizarea corectă a prescripțiilor tehnologice este responsabilitatea utilizatorilor de instalații sub presiune, instalații de ridicat și aparate consumatoare de combustibil.

Toate entitățile comerciale care construiesc, instalează, întrețin sau repară țevi sau sisteme de țevi din instalațiile sau aparatele menționate trebuie să respecte termenii prescripțiilor tehnice.

Scopul fundamental al prescripțiilor tehnice este de a oferi un cadru juridic unitar pentru executarea precisă a reglementărilor hotărârii de guvern referitoare la protecția utilizatorilor, a mediului și a proprietății.

Sudorii trebuie să treacă examene de sudură pentru a obține autorizarea sudori ISCIR, iar toate examinările, analizele și testele trebuie să fie efectuate în conformitate cu instrucțiunile prezentate în această prescripție tehnică.
Manusi Spuma Nitril CT HR

Examene teoretice și practice pentru autorizarea sudorilor ISCIR

Un sudor este atestat dacă a promovat examenele teoretice și practice și dacă documentele justificative ale examenului, inclusiv rapoartele de testare și examen, au fost validate și constatările documentate într-un raport de către inspectorul de specialitate IT ISCIR INSPECT.

Rezultatele probelor practice pentru autorizarea sudori ISCIR sunt examinate vizual și în trei dimensiuni în starea lor post-sudare. Îmbinările sudate vor fi inspectate vizual atât în ​​interior, cât și în exterior, folosind instrumente standard de mărire optică.

În conformitate legislația „Criterii de acceptare a defectelor îmbinărilor sudate din materiale plastice”, eșantioanele care au fost supuse inspecției vizuale și dimensionale vor fi considerate „admise” dacă nu sunt descoperite probleme definite de STAS 12825.

Conform metodelor avizate de ISCIR INSPECT, examenele vor fi conduse de laboratoare acreditate de ISCIR. Sudorii vor fi evaluați atât la nivel teoretic, cât și practic pentru a primi autorizarea sudori ISCIR.

Obligațiile agenților economici

Toți agenții economici au următoarele obligații:

-să solicite în scris ISCIR INSPECT IT cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte ca un inspector de specialitate să fie delegat pentru efectuarea examinărilor;

-să dețină și să păstreze în stare bună de funcționare toate echipamentele esențiale de verificare;

-să se asigure că sunt îndeplinite toate circumstanțele pentru efectuarea examenelor de autorizarea sudori ISCIR.

Doar procedura de sudare și tipul de îmbinare pentru care a promovat examenul de autorizare sunt acoperite de autorizația acordată sudorilor. O nouă autorizație este necesară pentru modificarea procedurii de sudare sau a tipului de îmbinare.

Pentru toate procesele de sudare se vor utiliza numai echipamente de sudare care garantează controlul parametrilor de sudare (presiune, temperatură și timp).

Sudorii vor finaliza un curs de specialitate pentru sudarea materialelor conform planului de studii pentru a susține examenul de autorizarea sudori ISCIR.

Autorizarea sudori ISCIR, după obținerea calificativului „admis”

Sudorii vor respecta cerințele de autorizare specificate în prescripția tehnică pentru prezentarea la examenul de autorizarea sudori ISCIR.

Aceștia vor primi o autorizație după promovarea examenelor de autorizare teoretică și practică cu calificativul „admis”.

Indiferent la ce ne-am referi, certificarea sudorilor și practicile acceptabile sunt necesare exclusiv întreprinderilor care produc mărfuri sau desfășoară lucrări sub conducerea organismelor de verificare, dintre care cel mai cunoscut este ISCIR.

O firmă autorizată ISCIR trebuie să demonstreze două lucruri:

-că are cunoștințele tehnice și tehnologice necesare pentru a efectua operațiuni de sudare în conformitate cu legislația care reglementează acest fapt;

-că efectuează aceste operațiuni cu sudori autorizați în cadrul unui grup verificat.

În ceea ce privește materialele de bază, grosimile lor, locațiile de sudare și circumstanțele de lucru, sudarea cu electrozi acoperiți este un tip de sudare ISCIR permisă care are o gamă largă de aplicații.

Valoarea utilizării sudării ca tehnică de asamblare în construcția și întreținerea echipamentelor mecanice de presiune și de ridicare

Oțelul, fonta, cuprul și aliajele sale, aluminiul și aliajele sale, titanul, nichelul, magneziul și aliajele sale, precum și materialele cu grosimi mai mari de 0,8 mm, pot fi sudate în orice poziție folosind procesul de sudare cu electrozi acoperiți.

Această metodă, care poate fi folosită în cele mai dificile condiții pe șantier și chiar sub apă, este foarte bine cunoscută unui sudor autorizat ISCIR, după absolvirea cursurilor pentru autorizarea sudori ISCIR.

Orice sudor autorizat ISCIR este conștient de faptul că sudarea este determinată de cantitatea de carbon și alte elemente de aliere prezente.

În general, oțelurile aliate le fac mai puțin sudabile. Prin utilizarea tehnicilor de sudare adecvate, metalele și aliajele neferoase pot fi îmbinate într-un mod satisfăcător.

În general, aceste materiale funcționează bine cu gaz, arc sau gaze de protecție. Tratamentele termice de preîncălzire sau post-sudare sunt aproape întotdeauna necesare atunci când se sudează cu succes sau cu metale sudabile limitate, în special pentru proiecte semnificative.

Orice alte informații referitoare la autorizarea sudori ISCIR, le regăsiți în pagina de contact a site-ului nostru!