Servicii RSVTIOperator de servicii RSVTI este o persoană care supraveghează și efectuează verificarea tehnică a instalațiilor și utilajelor utilizate în ISCIR (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat).

Aici, ne referim atât la sisteme și echipamente de ridicare, cât și dependente de presiune.

Operatorul de servicii RSVTI respectă prevederile Ordinului nr.382/2009

Vom defini rapid termenul „operator de servicii RSVTI” (Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor) și vom evidenția unele dintre îndatoririle acestei profesii în conformitate cu Legea nr.64/2008 și Ordinul nr.382/2009.

În esență, operatorul de servicii RSVTI este responsabil cu supravegherea tuturor instalațiilor, utilajelor și dispozitivelor de ridicare care sunt autorizate ISCIR. Din perspectiva securității persoanelor și instalațiilor care fac obiectul ISCIR, munca operatorului RSVTI este crucială.

Accidentele de muncă au loc frecvent ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare, a ignorării semnelor de avertizare la locurile de muncă sau a eșecului inspectării periodice a echipamentului.

Nerespectarea directivelor specifice ISCIR duce la accidente de muncă

Operatorul de servicii RSVTI are responsabilitatea de a evita accidentele provocate de nerespectarea directivelor specifice ISCIR.

În domeniul ISCIR, echipamentele și instalațiile trebuie identificate și înregistrate. Responsabilitățile și drepturile operatorului RSVTI sunt descrise pe scurt aici:

  • Transmiterea datelor înregistrate către Inspecția Teritorială ISCIR, urmărirea întreținerii și reparațiilor instalațiilor și echipamentelor din domeniul ISCIR care se află în evidență și urmărirea înlocuirii instalațiilor sau componentelor din domeniul ISCIR care se află în evidență.
  • Monitorizarea instalării și utilizării anumitor componente, piese de mașini sau instalații din domeniul ISCIR.
  • Monitorizarea utilizării corecte și legitime a instrumentelor și capacităților legate de ISCIR.
  • Explicația și execuția practică a instrucțiunilor de operare ale fiecărei instalații sau echipamente acordate de către orice operator RSVTI.
  • Declarația scrisă a directorului general că anumite instalații sau echipamente ISCIR trebuie oprite, avizul scris al Inspecției Teritoriale ISCIR de accidente, anunțul scris al directorului general de nerespectare a regulilor de folosință a echipamentelor și instalațiilor autorizate ISCIR.
  • Documentația instalațiilor și echipamentelor se păstrează într-un registru cu inspecțiile tehnice efectuate ulterior.
  • Interzicerea persoanelor neautorizate să atingă instalațiile sau echipamentele.

Manusi Spuma Nitril CT HR

Drepturile operatorului RSVTI

Drepturile operatorului de servicii RSVTI includ asistarea la investigarea oricăror abateri sau accidente rezultate din funcționarea echipamentelor sau instalațiilor ISCIR, acesta făcând recomandări pentru îmbunătățirea condițiilor de funcționare a echipamentelor sau instalației ISCIR.

Alte drepturi mai sunt:

-să facă recomandări directorului general pentru achiziționarea de instrumente, dispozitive, echipamente de măsurare, control și protecție pentru ca activitățile RSVTI să se desfășoare în cele mai bune condiții posibile;

-să beneficieze regulat, cel puțin o dată la doi ani, de participarea la cursuri sau formare în domeniu;

-să participe la comisiile de echipamente și instalații pentru domeniul ISCIR;

-să alerteze ISCIR cu privire la orice încălcare a legii referitoare la achiziționarea, întreținerea, repararea sau funcționarea în siguranță a echipamentelor sau instalațiilor utilizate de ISCIR.

În ce constă activitatea unui operator RSVTI?

  • Un operator RSVTI trebuie să precizeze cu exactitate ce instalații sau echipamente deține utilizatorul și care va fi responsabilitatea acestuia.

După stabilirea cantității și tipului de instalații și echipamente, va verifica dacă utilizarea acestora a fost înregistrată la ISCIR și aprobată de părțile corespunzătoare.

  • Un operator RSVTI va avea grijă ca doar persoanele calificate să utilizeze echipamentele și instalațiile. În plus, se va asigura că numai persoanele fizice sau juridice autorizate efectuează toate reparațiile sau alte intervenții asupra echipamentelor sau instalațiilor în conformitate cu instrucțiunile tehnice ale acestora.
  • Operatorul RSVTI este obligat să informeze ISCIR și să solicite ca instalațiile și echipamentele menționate să nu fie utilizate în cazul în care sunt descoperite nereguli legate de funcționarea acestora.

Operatorul RSVTI oferă servicii de calitate

Dacă angajați un operator RSVTI, trebuie să vă asigurați că acesta oferă servicii RSVTI de calitate lucrând pentru o afacere care este ea însăși autorizată de ISCIR.

Ideal este ca această autorizație să fie deținută atât de corporație (ca entitate juridică), cât și de personal (ca persoane).

Trebuie să fiți pregătiți cu toate actele legate de echipamente și instalații înainte de a cere ajutor unui operator RSVTI.

Acestea trebuie să conțină specificațiile tehnice, rezultatele oricăror inspecții periodice efectuate și orice documentație suplimentară care a venit cu instalația sau echipamentul pe durata utilizării.

Contactați echipa noastră SSM pentru orice detalii referitoare la servicii RSVTI (Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor)!