Firmele autorizate ISCIRFirmele autorizate ISCIR vă oferă toate informațiile de care aveți nevoie pentru a aplica prescripțiile tehnice ISCIR ale cazanelor, recipientelor sub presiune și instalațiilor de ridicare pe care doriți să le instalați. Totodată, examinează documentația care însoțește aparatura, pentru a vedea dacă este completă și scrisă corect.

Firmele autorizate ISCIR, reprezentante ale organizației tehnice de specialitate ISCIR

ISCIR (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicare) a fost înființată inițial ca organizație tehnică de stat prin Legea nr.491/1910 și Legea nr.1050/1928. De-a lungul timpului, a beneficiat de mai multe modificări și completări organizaționale.

ISCIR este acum organizația de specialitate a administrației centrale care se ocupă de menținerea măsurilor de siguranță impuse de stat pentru funcționarea instalațiilor sub presiune, a instalațiilor de ridicare și a utilajelor consumatoare de combustibil.

Firmele autorizate ISCIR îndeplinesc o varietate de atribuții, inclusiv de reglementare, care asigură desfășurarea actelor normative, de autoritate, care controlează respectarea normelor în domeniu, autorizarea și regimul de verificare tehnică.
Manusi Spuma Nitril CT HR

Importanța deținerii autorizației ISCIR

Singura licență permisă de legislația română care poate garanta instalarea corectă și funcționarea eficientă a cazanelor, recipientelor sub presiune și instalațiilor de ridicat este autorizația ISCIR. Siguranța casei și a întreprinderii dumneavoastră este principala preocupare a firmelor autorizate ISCIR.

Numai firmele autorizate sunt capabile să detecteze și să remedieze orice nereguli ale utilajelor montate, asigurând totodată și piesele și echipamentele de întreținere. Pe de altă parte, echipa ISCIR instruită se asigură că acestea sunt instalate în mod corespunzător, ceea ce poate economisi foarte mult cheltuielile.

Conform legislației în vigoare, firmele autorizate ISCIR facilitează colaborarea și schimbul de informații atât pe plan intern, cât și extern în sfera sa de funcționare prin puterea de reprezentare.

Doar firmele autorizate ISCIR pot asigura mentenanța instalațiilor

De fapt, legea impune ca orice proprietar al cazanelor, recipientelor sub presiune și instalațiilor de ridicat să angajeze doar firmele autorizate ISCIR, certificate de ISCIR, pentru a instala, opera sau inspecta instalația.

Singura modalitate de a vă asigura că montarea a fost efectuată corect, fără pericole pentru proprietar, și că echipamentul în cauză este fără defecte este prin asistența oferită de firmele autorizate ISCIR. Autorizația de funcționare se eliberează odată cu instalarea echipamentului, iar manualul aparatului este finalizat.

Periodic, în funcție de echipament, proprietarul acestuia trebuie să ia legătura cu firmele autorizate ISCIR, agreate ISCIR atât pentru inspecția tehnică periodică (VTP) a funcționării corespunzătoare a dispozitivului achiziționat, cât și pentru reînnoirea autorizației ISCIR.

Penalizări pentru pierderea valabilității autorizației ISCIR

Conform legislației în vigoare, dacă sunteți proprietarul cazanelor, recipientelor sub presiune și instalațiilor de ridicat, dar nu aveți autorizație ISCIR valabilă, s-ar putea să fiți amendat.

Avizul ISCIR este obținut cu ajutorul firmelor autorizate ISCIR prin depunerea la ISCIR a actelor pentru aprobarea instalațiilor. Vă sunt oferite informații despre ziua în care ISCIR eliberează autorizația.

Firmele autorizate ISCIR au următoarele obligații:

  • Se ocupă de procesul verbal de pregătire a verificărilor tehnice și de autorizare a instalației.
  • Preiau de la ISCIR și vă trimit manualul tehnic de instalare.
  • Confirmă existența registrului de supraveghere și urmăresc caracterul complet al acestuia.
  • Pentru a prelungi autorizația de funcționare, monitorizează și confirmă efectuarea întreținerii recente și a verificărilor generale.

Servicii oferite de firmele autorizate ISCIR

  • Operator RSVTI
  • Consultanță ISCIR
  • Întreținere și revizii

Alături de acestea, firmele autorizate ISCIR oferă în continuare:

-formare în serviciu și vize anuale;

– întocmirea documentelor înainte de autorizare;

– întreținere tehnică la zi și ajustări generale în privința inspecției tehnice;

– avize de acces la alte instalații din aria de expertiză a operatorului RSVTI.

Avantajele colaborării cu firmele autorizate ISCIR

Colaborarea cu firmele autorizate ISCIR înseamnă promptitudine și eficacitate. Acestea sunt susținute de o înțelegere a problemei și a eventualelor remedii. Asumarea responsabilităților rezultate din asocierea dumneavoastră cu ISCIR este scopul principal al colaborării.

Autorizarea ISCIR este acordată împreună cu punerea în funcțiune a centralei termice, a arzătorului sau inspecția tehnică periodică a cuptorului de către o întreprindere autorizată. Aceasta este valabilă pentru doi ani și trebuie reînnoită după aceea.

Firma noastră poate identifica și repara orice potențială defecțiune a echipamentelor instalate pentru siguranța întreprinderii dumneavoastră, deoarece suntem o firmă cu personal agreat ISCIR.

Solicitați oferta noastră de colaborare ISCIR-RSVTI și veți beneficia de servicii de înaltă calitate!