Reînnoirea autorizației ISCIRReînnoirea autorizației ISCIR începe cu programarea vizei anuale, așa cum este cerut de lege, dacă a trecut deja un an de când a fost primită autorizația ISCIR.

Reînnoirea autorizației ISCIR, doar în urma susținerii cu succes a examenului de specialitate

Fără viza anuală eliberată de ISCIR, în urma susținerii cu succes a examenului de specialitate, orice autorizație ISCIR pentru personal calificat (pompier, stivuitorist, macaragiu, etc.) nu poate fi utilizată în mod legal.

Autorizația este vizată pentru primii trei ani, urmat de reautorizare la sfârșitul celui de-al patrulea an. După finalizarea unui examen ISCIR și a unei sesiuni de formare, puteți obține reînnoirea autorizației ISCIR.

După finalizarea unui program de formare, ISCIR examinează candidații pentru autorizarea ca operatori RSVTI.

Organizarea programelor de formare este supravegheată de organizațiile juridice autorizate, iar ISCIR răspunde de avizarea societăților juridice.
Manusi Spuma Nitril CT HR

Condiții pentru organizarea programelor de formare

Persoana juridică are obligația de a transmite ISCIR următoarele informații pentru organizarea programelor de formare:

-dovada că scopul autorizării este crearea de activități de formare profesională;

-un program analitic construit folosind ca model anexa pusă la dispoziție de legislația ISCIR;

-ajutor pentru cursurile de formare.

Dacă s-au întrunit condițiile de organizare a cursurilor, iar participanții au absolvit cursurile, atunci ISCIR examinează lucrările acceptabile enumerate și emite adresa de aprobare a autorizațiilor cu o valabilitate de patru ani.

Procedeul de obținere a vizei anuale

Organismul juridic autorizat are dreptul să planifice sesiuni de formare pentru reînnoirea autorizației ISCIR sub următoarele restricții:

-să desfășoare programele de formare cu formatori avizați în condițiile legii și ISCIR;

-să se asigure că programul de formare are circumstanțele necesare pentru a funcționa corespunzător.

Anual, certificările emise de firma noastră de SSM califică persoane fizice în meserii precum stivuitorist, macaragiu, mașinist pod mobil, electrician, prin organizarea de cursuri aprobate de ISCIR.

Operatorul RSTVI, care poate fi angajat al afacerii sau al unei alte afaceri comerciale cu care a semnat un contract de servicii, primește viza pentru reînnoirea autorizației ISCIR.

Operatorul RSVTI verifică și supraveghează instalațiile și echipamentele avizate ISCIR

Poate fi operator RSVTI orice persoană fizică sau juridică acreditată de către ISCIR să supravegheze și să verifice instalațiile și echipamentele din domeniul ISCIR la nivel tehnic.

Profesioniștii de service autorizați ISCIR trebuie să se supună instruirii și inspecțiilor de rutină pentru a menține autorizația ISCIR sau pentru reînnoirea autorizației ISCIR.

Scopul instruirii și testării anuale este acela de a confirma cunoștințele profesionale cât timp autorizația este valabilă.

Operatorul RSVTI, care este responsabil cu întocmirea proceselor verbale de instruire, supraveghează antrenamentele.

Un comitet intern al proprietarului/utilizatorului, al cărui membru obligatoriu este operatorul RSVTI, conduce examinarea.

Proba cuprinde atât o componentă teoretică, cât și una practică. Examinatul trebuie să promoveze atât examenul teoretic, cât și proba practică pentru a fi considerat „acceptat”. Operatorul RSVTI consemnează într-un proces-verbal constatările examinării.

Operatorul RSVTI semnează și ștampilează propriul nume pe zona „viza anuală” a voucherului care vine odată cu autorizația, atestând valabilitatea acesteia conform Legii nr. 64/2008.

Legislația privede funcționarea în siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil.

Cerințe ISCIR pentru reînnoirea autorizației ISCIR

Principala cerință ISCIR pentru reînnoirea autorizației ISCIR este ca autorizația inițială să nu fi fost:

-reziliată de lege;

-retrasă de ISCIR;

-revocată în condițiile legii.

Atunci, persoana juridică autorizată ca operator RSVTI poate obține prelungirea valabilității autorizației prin demonstrarea respectării în continuare a condițiilor stabilite de legislația în domeniu.

Dacă persoana juridică îndeplinește toate cerințele următoare, ISCIR o poate autoriza ca operator RSVTI:

  • Efectuează teste și analize tehnice ca activitate principală sau secundară, astfel cum se arată prin certificatul constatator furnizat de oficiul registrului comerțului.
  • Angajează cel puțin două persoane fizice cărora li s-a permis prin contractele individuale de muncă să desfășoare activitatea de operator RSVTI.

Ne puteți contacta pentru a afla mai multe despre cursurile oferite de firma noastră SSM și despre modul în care acestea vă pot fi folositoare!