ISCIR BucureștiISCIR București sau Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat București este o agenție tehnică națională înființată în baza Legii nr. 491/1910 și a Legii nr.1050/1928.

ISCIR București asigură funcționarea instalațiilor și echipamentelor

ISCIR București este o agenție responsabilă cu asigurarea funcționării în siguranță a instalațiilor și echipamentelor în numele statului, în conformitate cu Legea nr. 64/2008 în ceea ce privește funcționarea în siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor ce utilizează combustibil.

Conform acestei legi, firmele au obligația să angajeze sau să contracteze serviciile unui responsabil cu supravegherea și inspecția tehnică a instalațiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR.

Serviciul de expertiză tehnică în instalații pentru cunoașterea stării tehnice a instalațiilor existente sau a modului în care un proiect respectă cerințele legale presupune o activitate profesională complexă.

Această activitate cuprinde: cercetare, studiu, sondaje, analize și evaluări.

La final, ISCIR București elaborează un dosar complet și autorizat pentru a trece la următoarea etapă de execuție. Reglementările privind siguranța sistemelor de presiune se referă la sistemele de presiune pentru utilizare la locul de muncă.
Manusi Spuma Nitril CT HR

Ce oferă Serviciul de inspecție a cazanelor și a recipientelor sub presiune al ISCIR București?

Scopul ISCIR București este acela de a preveni vătămările grave cauzate de pericolul energiei stocate și efectul de opărire al aburului ca urmare a defecțiunii unui sistem sub presiune.

Acest sistem poate fi format din recipiente sub presiune și/sau conducte, împreună cu dispozitivele de protecție asociate.

Serviciile de inspecție a cazanelor și a recipientelor sub presiune de la ISCIR București oferă:

  • Experți calificați cu experiență vastă în certificarea echipamentelor sub presiune și a componentelor aferente.
  • Asistență în pregătirea produselor pentru export în străinătate.
  • Serviciu global pentru clienți cu timpi de răspuns rapid pentru toate nevoile.
  • Cunoștințe de specialitate ale diferitelor reglementări, standarde și coduri.

Vasele sub presiune sunt examinate periodic pe tot parcursul ciclului de viață

După ce un vas sub presiune este fabricat și instalat, acesta poate suferi modificări sau reparații pe tot parcursul ciclului său de viață.

Ori de câte ori se întâmplă acest lucru, vasul sub presiune trebuie examinat din nou pentru a se asigura că îndeplinește în continuare toate cerințele.

Inspectorii ISCIR București examinează echipamentele și instalațiile sub presiune înainte de pornire și apoi periodic în timpul funcționării pentru a asigura conformitatea cu standardele de siguranță existente.

De asemenea, analizează programele de calitate pentru producătorii de echipamente pentru a se asigura că îndeplinesc o varietate de coduri sau standarde și pentru a autoriza producătorii să desfășoare activități în conformitate cu aceste programe.

Problemele de siguranță sunt prioritare în procesele de inspecție și testare

Legea privind instalațiile cu abur și presiune interzice funcționarea echipamentelor sub presiune fără un certificat de inspecție valabil. Este necesar un certificat de inspecție valabil pentru a funcționa toate cazanele, recipientele sub presiune și instalațiile frigorifice.

De remarcat faptul că în cazul inspecțiilor, ISCIR București utilizează un model de risc, vizitând fabricile și personalul mai frecvent, în funcție de nivelul de risc. Acest lucru ne permite să acordăm prioritate acelor probleme de siguranță care necesită cea mai mare atenție.

Fiecare dintre aceste probleme poate fi evitată printr-un proces eficient de inspecție și testare, care ajută la identificarea oricăror defecțiuni și la stabilirea necesității și tipului de reparații necesare.

ISCIR București respectă reglementările și codurile impuse de legislația în vigoare

Cazanele și recipientele sub presiune sunt utilizate în întreaga lume în diferite industrii, inclusiv industria petrolului și a gazelor și energiei.

Pentru a asigura siguranța și eficiența operațională a echipamentelor pentru recipiente sub presiune, au fost elaborate anumite reglementări și coduri, dintre care unele necesită inspecție și certificare independentă pentru a obține conformitatea.

Angajatorii (sau deținătorii de atribuții) au responsabilitatea de a se asigura că aceste examinări sunt efectuate, altfel riscă să nu fie conforme cu legislația, ceea ce la rândul său pune în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă.

Controlul ITM București verifică avizele ISCIR pentru echipamentele de lucru și instalațiile din fiecare unitate.

Contactați ISCIR București pentru a primi sprijin în îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare!