Autorizarea internă a legătorilor de sarcinăAutorizarea internă a legătorilor de sarcină este efectuată în punctul de lucru unde acesta își desfășoară activitatea de către un Operator Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor (RSVTI) autorizat în acest sens.

Ordinul nr.130/2011, emis de către Inspectorul de Stat șef al ISCIR (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat), precizează atât răspunderile și drepturile Operatorului RSVTI, cât și obligațiile și procedura de autorizare internă.

Meserii precum legător de sarcină, electrician, stivuitorist sau macaragiu necesită autorizarea internă (autorizarea internă a legătorilor de sarcină) și din punct de vedere al SSM, pentru prevenirea accidentelor de muncă și evitarea amenzilor în cazul unui control al ITM.
Manusi Spuma Nitril CT HR

Vârsta, condiția principală pentru autorizarea internă a legătorilor de sarcină

Poate obține autorizarea internă de legător de sarcină orice persoană cu vârsta de cel puțin 18 ani, care a fost pregătit pentru a lucra în unitatea sau șantierul unde sunt folosite utilaje sau mașini de ridicat sarcini.

Una dintre condițiile impuse calificării în această meserie este ca lucrătorul să fie clinic sănătos, fără infirmități corporale.

Candidații trebuie să prezinte fișa de aptitudini de medicina muncii cu mențiunea „Apt pentru prestarea ocupației de legător de sarcină”.

Autorizarea internă a legătorilor de sarcină, instruire și examen

Instruirea lucrătorilor pentru autorizarea internă a legătorilor de sarcină constă în predarea unor noțiuni teoretice privind legarea corectă a sarcinilor și pregătirea în luarea măsurilor de prim ajutor la locul de muncă.

Programul de instruire este specific utilajului sau instalației de ridicat deservite.

Cunoașterea elementelor de prindere și legare a sarcinilor (cabluri, lanțuri, benzi), verificarea în utilizare și exploatare a acestora, măsurile de prevenire a accidentelor sau codul de semnalizare fac parte din programa de instruire.

Cunoașterea legislației, a reglementărilor și a normativelor completează noțiunile teoretice pe care cursanții trebuie să și le însușească.

Susținerea examenului pentru verificarea cunoștințelor profesionale și a deprinderilor practice vor finaliza specializarea pentru autorizarea internă a legătorilor de sarcină.

Muncitorii declarați „admiși” primesc adeverința de legător de sarcină, cu valabilitatea de un an de la emitere. Ei au obligația de a păstra permanent adeverința asupra lor la locul de muncă.

Operatorul RSVTI întocmește un proces verbal în care notează rezultatele examinării și ține evidența adeverințelor eliberate pentru autorizarea internă a legătorilor de sarcină.

Absența de la examinările anuale sau obținerea unor rezultate necorespunzătoare duc la imposibilitatea practicării meseriei de legător de sarcină.

Obligațiile legătorului de sarcină

Muncitorii instruiți în legarea și fixarea sarcinilor reprezintă personal auxiliar de deservire.

Printre obligațiile legătorului de sarcină se numără legarea și fixarea greutăților în cârligul macaralei, semnalizarea corectă către macaragiu a manevrelor pe care acesta trebuie să le execute sau eliberarea sarcinilor la locul dorit.

Muncitorul calificat în această meserie trebuie să cunoască instrucțiunile de exploatare a utilajului de ridicat pentru a putea transmite macaragiului manevrele pe care trebuie să le execute.

Învățarea la cursurile de autorizare internă a legătorilor de sarcină a codului de semnalizare, printre care și semnalizarea cu steaguri colorate, este esențială pentru a da indicațiile potrivite.

Interzicerea transportului de persoane cu mașinile de ridicat, circulația acestora pe sub sarcinile ridicate, supravegherea instalațiilor în timpul transportului, îndepărtând toate persoanele la o distanță corespunzătoare, sunt parte din atribuțiile legătorului de sarcini.

Dacă un utilaj de ridicat este închiriat altei unități, legătorii de sarcini beneficiază de instruiri suplimentare specifice locului de muncă respectiv, pentru cunoașterea normelor și a procesului tehnologic.

Conducătorul procesului de producție efectuează și verifică însușirea cunoștințelor de către muncitori, finalizând instruirea cu un proces verbal.

Primul ajutor și măsurile de urgență

În cazul în care are loc un accident la locul de muncă, autorizarea internă a legătorilor de sarcină presupune și instruirea pentru acordarea măsurilor urgente de prim ajutor.

Salvarea unei vieți poate depinde de aplicarea celor învățate la cursurile de autorizare internă a legătorilor de sarcini.

Printre măsurile luate în caz de accident sunt și chemarea ambulanței în cazurile grave sau raportarea imediată a accidentului șefului punctului de lucru.

Legea nr. 319/2006 prevede amenzi de până la 10.000 de lei în cazul în care nu dețineți o autorizație din punct de vedere al SSM!

Programează o întâlnire cu experții RSGE pentru o analiză a condițiilor de sănătate și securitate a muncii!

Solicită acum formularul de ofertă pentru găsirea unor soluții la problemele cu care vă confruntați!