Autorizarea internă a electricienilorAutorizarea internă a electricienilor este necesară în unitățile în care instalațiile electrice trebuie să fie exploatate, adică funcționale, fiind puse sub tensiune.

Echipamentele de muncă folosite în aceste scopuri sunt reglate, reparate și întreținute.

Pentru a primi autorizația, electricienii trebuie să urmeze cursuri de formare profesională care se organizează în centre specializate.

La finalul cursurilor, aceștia susțin un examen teoretic și practic în urma căruia primesc certificatul de absolvire împreună cu fișa de apreciere care arată nivelul de autorizare.

Desfășurarea activității de electrician trebuie să fie în conformitate cu prevederile Legii 319 a Securității și Sănătății Muncii.

În reglementările interne ale operatorilor economici sunt prevăzute cerințe minime obligatorii de securitate și sănătate în muncă pentru buna desfășurare a activităților. Acest lucru este stipulat în mod expres în HG nr.1146 din 30 august 2006.

Autorizarea internă a electricienilor, din punct de vedere al securității muncii, trebuie făcută anual.

Manusi Spuma Nitril CT HR
Atunci când angajatorul stabilește măsurile pentru autorizarea meseriilor și profesiilor (Autorizarea internă a electricienilor) trebuie să aibă în vedere legislația specifică activităților desfășurate în cadrul unității.

Instrucțiunile proprii vor fi elaborate ținând seama de particularitățile activității întreprinderii în scopul completării și aplicării reglementărilor de securitate și sănătate în muncă.

Autorizarea internă a electricienilor este condiționată ANRE?

Autorizarea internă a electricienilor nu este condiționată ANRE, însă este supusă unei comisii din care face parte un electrician autorizat ANRE, cât și un inspector SSM. RSGE a autorizat peste 300 de electricieni la nivel național.

Regulamentul pentru autorizarea internă a electricienilor a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 99/2021, în conformitate cu prevederile art. 96 alin. (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 1024/2021.

Pentru autorizarea internă a electricienilor se transmit către ANRE cererile de autorizare împreună cu documentele aferente.

Examenul în urma căruia solicitanții primesc adeverința de electrician autorizat se încadrează în procedurile ANRE. Este obligatorie autorizarea ANRE pentru grupele III B și IV B, pentru lucrări în instalații de joasă tensiune și înaltă tensiune.

Lucrător necalificat sau electrician?

Dacă un lucrător necalificat poate să schimbe becuri, siguranțe, să conecteze sau să deconecteze cabluri sau să verifice întrerupătoare și butoane de oprire în caz de urgență, pentru lucrări mai complexe doar un electrician calificat este recomandat.

Lucrările în instalațiile electrice, repararea echipamentului electric sau conectarea motoarelor electrice la prize și racorduri industriale sunt doar câteva exemple din atribuțiile unui electrician autorizat.

Electricianul trebuie să obțină avizarea și din punct de vedere al securității muncii.

Examenul medical, cel psihologic și un test de verificare a cunoștințelor profesionale, precum și cele de acordare a primului ajutor sunt verificări necesare autorizării, conform legii.

Protecția împotriva electrocutărilor sau a altor tipuri de accidente poate fi realizată datorită măsurilor organizatorice prin executarea lucrărilor de către personal autorizat și instruit conform Regulamentului pentru autorizarea electricienilor.

Ordinul Președintelui ANRE nr.90 din 2009

Funcționarea normală a instalațiilor electrice ale operatorilor economici sau ale furnizorilor de energie poate fi afectată grav de erorile de manevră sau de execuție ce pot provoca daune serioase agentului economic în cauză.

De aceea, în Ordinul preşedintelui ANRE nr.90 din 2009, art.6, este specificată necesitatea autorizării interne a electricienilor.

Astfel: Exploatarea instalaţiilor electrice se face de către un operator economic care deţine, sub orice formă, capacităţi energetice racordate la Sistemul electroenergetic naţional.

Operatorulle exploatează cu personal autorizat în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în baza instrucţiunilor proprii”.

În urma autorizării, electricianul primește Talonul de autorizare emis de operatorul economic angajator.

Acte necesare dosarului de autorizare internă a electricienilor

Dosarul de autorizare internă a electricienilor pentru joasă tensiune (j.t.) trebuie să conţină următoarele documente:

– Decizia comisiei de examinare electricieni;

– Regulamentul de autorizare internă a electricienilor;

– Fișa de examinare electricieni (apt medical și psihologic);

– Chestionarul SSM;

– Talonul de autorizare electricieni.

Grupele autorizate

În urma depunerii dosarului și a verificării competențelor și cunoștințelor minime necesare ocupării postului, electricienii vor fi încadrați din punctul de vedere al SSM în grupele de autorizare solicitate.

Acestea sunt:

– Grupa I – executant de lucrări în cadrul formației de lucru;

– Grupa a II-a – executant de manevre;

– Grupa a III-a – șef de lucrare;

– Grupa a IV-a – admitent la lucrări și/sau responsabil de manevre;

– Grupa a V-a – emitent.

Autorizarea internă a electricienilor este dovedită de adeverința emisă de ANRE și este definitivă, cu condiția vizării periodice a acesteia (la fiecare cinci ani).

Cum pot fi evitate pierderile

În multe cazuri, accidentele electrice pot provoca pierderi materiale, pierderi de resurse și chiar vătămări corporale sau pierderi de vieți omenești. De aceea sunt necesare organizarea și efectuarea verificărilor periodice.

Rezolvarea incidentelor poate fi rezolvată cu costuri reduse apelând la serviciile noastre autorizate.

Sună acum sau intră în pagina de contact pentru a lua legătura cu experții noștri și pentru a evita litigii sau amenzi costisitoare cauzate de accidentele de muncă !