Modificari in Codul Muncii
Modificari in Codul Muncii

Codul muncii prevede reglementări în privința recrutării de personal, salarizare, operare REVISAL sau întocmirea contractului de angajare.

Codul muncii a fost actualizat

Oferim servicii externalizate de Resurse Umane, incepand cu recrutare de personal, consultanta, salarizare, operare REVISAL si intocmirea actelor necesare pentru angajare impreuna cu acte aditionale la contract pentru orice societate din tara!

Aveti nevoie de o echipa de profesionisti pentru compania dumneavoastra sau informatii legate de Resurse Umane ori Codul Muncii? Pentru o oferta rapida completati formularul de mai jos sau contactati un specialist din pagina de contact a site-ului!

Manusi Spuma Nitril CT HR

Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

  • se introduce posibilitatea de a utiliza semnatura electronica avansata sau calificata, insotita de marca temporala electronica sau calificata si sigiliu electronic calificat al angajatorului pentru incheierea contractelor individuale de munca sau a actelor aditionale la contract
  • contractele individuale de munca si actele aditionale incheiate prin utilizarea semnaturii electronice vo fi arhivate de catre angajator (in conditiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 si ale Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica) si vor fi lpuse la dispozitia organelor de control competente, la solicitarea acestora
  • conform modificarilor din codul muncii, angajatorul NU poate obliga salariatul sa utilizeze semnatura electronica pentru completarea contractului individual de munca sau a actelor aditionale.
  • daca se opteaza de ambele parti pentru utilizarea semnaturii electronice, atat angajatorul cat si salariatul trebuie sa utilizeze acelasi tip de semnatura, respectiv semnatura olografa sau semnatura electronica.
  • se poate utiliza semnatura electronica si in raporturile angajatorului cu institutiile publice, la intocmirea inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca/securitatii si sanatatii in munca

 • nu mai este obligatorie fisa postului pentru salariatii microintreprinderilor, atributiile postului putand fi realizata verbal; pentru celelalte tipuri de societati, la solicitarea scrisa a salariatului, angajatorul este obligat sa ii comunice in scris fisa postului cu specificarea atributiilor postului
 • pentru salariatii mobili, telesalariatii si salariatii microintreprinderilor, angajatorul tine evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat in conditiile stabilite cu salariatii prin acord scris, in functie de activitaea specifica desfasurata de catre acestia
 • regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu exceptia microintreprinderilor, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, daca este cazul

Contactati-ne ACUM pentru o oferta rapida de Servicii Resurse Umane folosind formularul de mai jos sau pagina de contact.

Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 2 aprilie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • se modifica definitia telemuncii: „forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor;”
 • salariatii cu munca la domiciliu sunt obligati sa respecte si sa asigure confidentialitatea informatiilor si documentelor utilizate in timpul muncii la domiciliu
 • angajatul este obligat sa asigure salariatului cu munca la domiciliu instruire suficienta si adecvata in domeniul SSM sub forma de informatii si instructiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru
 • conform modificarilor din codul muncii, dovada instruirii poate fi realizata in format electronic sau pe suport hartie conform regulamentului intern al societati, iar in cazul utilizarii instruirii in format electronic, dovada trebuie semnata electronic
 • angajatorul poate suporta cheltuielile pentru achizitionarea semnaturilor electronice utilizate pentru semnarea inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca/securitatii si sanatatii in munca

Pentru mai multe informatii legate de Resurse Umane si SSM nu ezitati sa ne contactati fie prin intermediul formularului de mai jos, fie cu ajutorul formularului de contact de pe site din pagina de contact.