plan de interventiePlanul de interventie este documentul PSI care se intocmeşte in baza Legii 307 / 2006 privind apărarea impotriva incendiilor. Planul de interventie este obligatoriu pentru operatorii economici, companiile private și institutii publice, pentru gestionarea eficienta a unor potentiale situatii de urgenta.

Planul de interventie se intocmeşte cu scopul de a asigura desfasurarea in conditii de operativitate şi eficienta a actiunilor de raspuns in situatii de urgenta, pentru:

  • operatorii economici si institutiile care au un numar de angajati cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru intreprinderile mici;
  • cladiri inalte si foarte inalte, indiferent de aria construita.

Intocmirea, actualizarea si avizarea planurilor de intervenţie cad in sarcina conducatorilor instituţiilor publice şi administratorilor operatorilor economici.

Planul de interventie se actualizeaza ori de câte ori este cazul, in funcţie de conditiile din teritoriu, schimbarile ce au loc in cadrul operatorului economic, iar dupa actualizare, planul de interventie se reavizeaza. Daca organizația pe care o conduceti a trecut prin schimbari, este recomandat sa refaceti documentele componentele ale Planului de interventie pentru a nu fi amendati incepand cu 2.500 lei – 5.000 lei.
Manusi Spuma Nitril CT HR

Un model de plan de intervenție este prezentat in Anexa 3 din O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor si trebuie sa contina:

1. Datele de identificare: denumirea operatorului economic sau a instituţiei, datele de contact și profilul de activitate

2. Planul general al unităţii (la scară), pe care se marchează:

– amplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice si a depozitelor in incinta

– caile de acces si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia, retelele si sursele proprii de alimentare cu apa

– rezervele de substante de stingere si de mijloace de protectie a personalului de interventie

– retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic, gaze si alte fluide combustibile

– retelele de canalizare

– vecinatatile

3. Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei in caz de incendiu:

– se verifica cum se organizeaza interventia in caz de incendiu, cum sunt asigurate masurile de securitate la incendiu la nivelul constructiei, instalatiei in functie de destinatia, tipul constructiei/instalatiei si de prevederile normativelor tehnice

– se analizeaza particularitatile tactice de interventie pentru evacuarea utilizatorilor, pentru localizarea si lichidarea incendiilor, pentru protectia personalului de interventie, pentru protectia vecinatatilor si pentru inlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu

4. Fortele de interventie in caz de incendiu: cum ar fi servicii private sau publice pentru situatii de urgenta si alte forte cu care se coopereaza si datele lor de contact

5. Surse exterioare de alimentare cu apa in caz de incendiu

6. Planul detaliat al fiecarei constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare (la scara), pe care se marcheaza ori se inscriu toate detaliile de la destinatia spatiilor pana la numarul de persoane care utilizeaza constructia, si chiar si natura materialelor si a elementelor de constructii.

In cazul operatorilor economici si al institutiilor avand numai constructii cu risc mic de incendiu si care nu se incadreaza in categoriile de cladiri inalte si foarte inalte, fara sali aglomerate ori cu aglomerari de persoane, nu este obligatorie intocmirea planurilor detaliate prevazute la punctul 6 dar aceste detalii (destinatia, suprafata, numarul de niveluri, rezistenta la foc, etc.) ar trebui marcate in planul general ori intr-un tabel separat.

Planul de interventie se avizeaza de catre inspectorul sef al inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean.

Planul de interventie se actualizeaza ori de cate ori este cazul, in funcţie de conditiile reale. Dupa actualizare, acesta se supune reavizarii conform prevederilor prezentei proceduri.

Pot intocmi planuri de interventie:

– ofiterii si subofiterii in rezerva care au obtinut brevetul de pompier specialist conform competentelor conferite de prevederile Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu aprobat cu O.M.A.I. 164/2007.

– cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor care au obtinut certificat de competenta in conditiile prevazute de lege.

Pentru consultanta PSI sau pentru intocmirea unui plan de interventie PSI ne puteti contacta AICI sau completand formularul de mai jos: