Riscurile de incendii în depozite
Riscurile de incendii în depozite

Riscurile de incendii în depozite reprezintă o problemă majoră de securitate și siguranță, având în vedere cantitatea mare de potențial combustibil stocată în aceste locații.

Spre deosebire de clădirile industriale, depozitele sunt construite pe suprafețe extinse, comparabile cu dimensiunea a zeci de terenuri de fotbal, și găzduiesc rafturi cu produse amplasate la înălțimi considerabile.

Riscurile de incendii în depozite, o preocupare majoră

Riscurile de incendii în depozite reprezintă o preocupare majoră în contextul securității și siguranței la locul de muncă. Acestea implică potențiale pericole cu impact semnificativ asupra angajaților și proprietății.

Întrucât depozitele adesea găzduiesc cantități mari de materiale inflamabile, riscul de incendiu este considerabil crescut.

Configurația extinsă și densă a depozitelor face ca stingerea incendiilor să fie extrem de dificilă, deoarece focul se poate răspândi rapid și poate fi dificil de localizat și controlat.

În acest context, evaluările de risc de incendiu devin esențiale pentru identificarea și gestionarea potențialelor pericole, explică specialiștii SSM-SSM.

Este esențial să se înțeleagă și să se gestioneze aceste riscuri eficient pentru a asigura un mediu de lucru sigur și protejat.
Manusi Spuma Nitril CT HR

Verificări periodice și actualizarea planurilor de intervenție

  • Aspectele esențiale pentru a gestiona riscurile de incendii în depozite sunt considerate a fi:

-implementarea unui sistem de stocare adecvat;

-segregarea materialelor inflamabile;

-menținerea curățeniei și ordinii în depozit;

-pregătirea adecvată a personalului pentru situații de urgență.

  • De asemenea, este crucial să se facă verificări periodice și să se actualizeze planurile de intervenție în caz de incendiu pentru a ține pasul cu schimbările în ceea ce privește operațiunile și echipamentele din depozit.

Prin abordarea proactivă a acestor aspecte, se poate minimiza riscul de incendiu și se poate proteja personalul și proprietatea împotriva daunelor potențiale.

Comparativ cu incendiile din sectoarele industriale, incendiile din depozite pot prezenta o rată mai mică de răniri și decese.

Cu toate acestea, pierderile materiale rezultate sunt adesea semnificative, având un impact financiar major asupra companiilor și proprietarilor de depozite.

Riscurile de incendii în depozite includ diverse surse potențiale de aprindere

De-a lungul timpului, s-a observat o îmbunătățire în abilitatea de a identifica riscurile de incendii în depozite și de a implementa măsurile corespunzătoare de prevenție și protecție.

Pericolele specifice asociate incendiilor din depozite sunt diverse și includ diverse surse potențiale de aprindere.

  • Printre acestea se numără incendiile intenționate, care reprezintă aproximativ 18% din toate incendiile din depozite și provoacă pierderi de proprietate de aproximativ 32%.

Frauda în asigurări este adesea identificată drept principalul motivator al acestor incendii intenționate.

  • Problemele electrice, inclusiv cele legate de echipamentele de distribuție și iluminat, reprezintă o altă cauză semnificativă a incendiilor din depozite.

Conform experților SSM-SSM, acestea reprezintă aproximativ 18% din totalul incendiilor și 17% din pierderile materiale.

Este esențial să se acorde o atenție deosebită întreținerii și verificării regulate a sistemelor electrice din depozite, pentru:

-a preveni problemele care pot duce la incendii;

-a asigura un mediu de lucru sigur și protejat împotriva riscurilor de incendiu.

Echipamentele de încălzire și materialele combustibile prezintă risc de incendiu

  • Echipamentele de încălzire sunt implicate în aproximativ 8% din incendiile din depozite, generând 3% din totalul pierderilor materiale.
  • Un alt pericol major este reprezentat de expunerea la foc, care se referă la materialele combustibile care nu sunt încă în flăcări, dar sunt susceptibile să se aprindă și să alimenteze propagarea incendiului.

Conform statisticilor profesioniștilor SSM-SSM, aproximativ 7% dintre incendiile din depozite sunt atribuite expunerii la foc, contribuind la pierderi materiale similare.

Este evident că identificarea și gestionarea eficientă privind riscurile de incendii în depozite sunt cruciale pentru prevenirea lor și protejarea activelor și a personalului.

  • Ca urmare, materialele pentru fumat, precum țigările și brichetele, sunt responsabile pentru aproximativ 5% din incendiile din depozite și pentru 11% din pierderile de proprietate.

Prin conștientizarea acestor riscuri specifice și prin implementarea măsurilor adecvate de prevenție și intervenție, este posibil să se reducă semnificativ probabilitatea și impactul incendiilor în depozite.

Cultura de siguranță trebuie promovată la locul de muncă

Câteva dintre strategiile care pot fi adoptate pentru a reduce riscul de incendiu în depozite sunt:

-implementarea unui plan de gestionare a riscului de incendiu;

-instruirea angajaților în procedurile de siguranță;

-instalarea echipamentelor de detectare și stingere a incendiilor;

-revizuirea regulată a sistemelor de siguranță.

Prin luarea acestor măsuri preventive, se poate asigura un mediu mai sigur și mai protejat pentru toți cei implicați.

Promovați o cultură a siguranței la locul de muncă, acceptând oferta de colaborare a inspectorilor SSM-SSM!