Cercetarea evenimentelorCercetarea evenimentelor care au condus la producerea unor accidente de muncă are rolul de a constata împrejurările, cauzele și caracterul accidentului.

Încălcarea reglementărilor legale impune luarea de măsuri pentru evitarea producerii altor incidente. Legea 319/2006 prevede la art.29 alin.(1) ca cercetarea să fie făcută imediat după comunicarea întâmplării.

În cazul accidentelor care au produs incapacitate temporară de muncă, angajatorul este responsabil cu cercetarea evenimentului.

În cazul invalidității confirmate, a decesului sau a persoanelor dispărute, răspunderea revine ITM-ului.

Inspecția Muncii are această obligație în cazul accidentelor colective, iar autoritățile de sănătate publică efectuează cercetarea evenimentelor de suspiciunile de boală profesională sau boli legate de profesie.
Manusi Spuma Nitril CT HR

Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă, produse într-o unitate, este făcută în urma unei decizii emisă de către angajator.

Numirea comisiei de către angajator

Comisia de cercetare a evenimentului este numită prin decizie scrisă de către angajator. Cel puțin trei persoane vor constitui această comisie.

Una dintre acestea trebuie să fie lucrător desemnat, reprezentant al serviciului intern sau reprezentant al serviciului extern, cu pregătire de nivel superior.

Persoanele numite de angajator nu pot fi implicate în organizarea și conducerea locului de muncă unde a avut loc evenimentul.

Persoanele împuternicite, potrivit legii, să efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul să ia declaraţii scrise, să recolteze sau să solicite recoltarea de probe necesare cercetării.

Angajatorul este obligat, conform legii, să pună la dispoziția acestora pentru consultare orice act sau document solicitat.

În cazul în care angajatorul are atribuții în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, acesta nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului, soluția fiind apelarea la servicii externe.

Cercetarea evenimentelor care au ca urmare invaliditatea angajaților sau decesul acestora, precum și a incidentelor periculoase, care se produc pe teritoriul unui alt județ decât județul unde angajatorul are sediul social, se va face de către inspectoratul teritorial de muncă de pe teritoriul căruia a avut loc evenimentul.

Ce este considerat eveniment?

Legea Securității și Sănătății în Muncă, respectiv Legea 319/2006 art. 5(f), denumește un eveniment ca fiind accidentul în urma căruia s-au produs vătămări corporale ale unei persoane sau decesul în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu sau în timpul programului de lucru.

Tot eveniment mai poate fi situația unei persoane dispărute, a unei persoane implicată într-un accident de circulație (în cazul persoanelor angajate) sau în cazul persoanei susceptibile de boală profesională sau legată de profesiune.

Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor este reglementată în art.16-29 din LSSM și în capitolul 7 din NM la LSSM.

Evaluarea riscurilor SSM, după producerea fiecărui eveniment, trebuie revizuită conform art. 15 (3.b) din NM la LSSM.

Cine are obligația pentru cercetarea evenimentelor?

Angajatorul are obligația de a comunica evenimentele produse către:

– Inspectoratul Teritorial de Muncă;

– Asigurătorului, potrivit Legii nr. 346/2002;

– Organelor de urmărire penală, unde este cazul.

În cazul în care printre victime există și lucrători ai altui angajator, aveți obligația de a comunica evenimentul respectiv acestora.

Întocmirea dosarului de cercetare a evenimentului

Cercetarea evenimentelor se finalizează cu întocmirea unui dosar care trebuie să conțină, printre altele:

– procesul verbal de cercetare;

– opisul actelor aflate în dosar;

– nota de constatare la faţa locului, care va fi încheiată imediat după producerea evenimentului.

Aceasta va cuprinde informații precum existența sau inexistenţa echipamentului individual de protecţie, starea echipamentelor de muncă, modul în care funcţionau dispozitivele de protecţie.

Dosarul de cercetare este avizat de către ITM. Va trebui întocmit și un formular de înregistrare a accidentelor de muncă (FIAM).

Modul de întocmire a dosarului de cercetare este la fel de important ca și conținutul acestuia.

În cazul investigării unui accident grav, cu încălcarea prevederilor legale, cercetarea poate fi de natură penală.

În acest caz intervine echipa de cercetare criminalistică, fiind diferită de comisia de cercetare administrativă.

O bună administrare a incidentelor duce la evitarea sancțiunilor

Angajatorul răspunzător de organizarea activității are obligația de a suporta cheltuielile cauzate de efectuarea expertizei în cazul accidentelor de muncă.

Evitați sancționările cu amenzi contravenționale de până la 8.000 de lei!

Contactează experții RSGE pentru a afla prețul întocmirii dosarului de cercetare a evenimentului!