SSM Bihor

 

Sănătate și Securitate Județul Bihor
SSM BIHOR

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Bihor ( SSM Bihor) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniu SSM, se consemnează în mod obligatoriu, în Fișa personală de instruire in domeniul SSM. Dupa finalizarea instruirii, Fișa personală se semnează de către lucrătorul instruit și de către persoana care a efectuat instruirea.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Bihor presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Bihor duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Instruirea introductiv-generală cuprinde toate persoanale care solicită angajarea în câmpul muncii, stagiarii și ucenicii cu scopul instruirii introductiv-general. Informarea despre activitățile specifice unității respective, riscurile pentru SSM precum și despre măsurările de protecție.

Pentru lucrătorii altor unități, care desfășoară activități pe bază de contract de prestări servicii în unitatea alui alt angajator. Anjajatorul beneficiar de servicii unității respective, riscurile pentru SSM. Măsurile de protecție și prevenire la nivelul unității care se va consemna in Fișa colectivă de instruire in domeniul SSM.

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Bihor ( SSM Bihor) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  

Inspectorii de muncă, în timpul controlului aplicării actelor normative de SSM,  vor fi însoțiți de către un reprezentat desemnat de către angajator, fără a se întocmi Fișa colectivă de instruire în domeniul SSM