SSM Satu Mare

SSM Satu Mare
SSM Satu Mare

SSM Satu Mare

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Satu Mare (SSM Satu Mare) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  

Măsurile de combatere a zgomotului și vibrației și mijloacele individuale de protecție

Măsurile de combatere ale zgomotului și vibrației pot fi condițional grupate în modul următor: măsuri organizatorice și măsuri tehnice.

Măsurile organizatorice:

  • Eliminarea utilajului vibroacustic din procesele tehnologice sau înlocuirea acestuia cu mașini și utilaje mai performante din punct de vedere vibroacustic.
  • Amplasarea utilajului vibroacustic în îcăperi separate.
  • Amplasarea secțiilor cu nivel vibroacustic sporit la distanțe mari de încăperile unde acest fenomen lipsește.
  • Folosirea mijloacelor individuale de protecție antizgomot și antivibrație.
  • Măsuri sanitaro-profilactice pentru lucrătorii care deserves sau lucrează cu unelte vibroacustice.

În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Satu Mare putem diminua efectul. Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă  ( SSM  Satu Mare ), se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice.

Măsuri tehnice:

  • Proiectarea corectă a functțiilor sub utilajul vibroacustic.
  • Izolarea fundațiilor utilajului de elementele portante și comunicațiile inginerești.
  • Folosirea învelișurilor fonovibroabsorbante din cauciuc și din diferite mașticuri pentru fățuirea suprafețelor comunicațiilor inginerești.
  • Folosirea amortizoarelor la ieșirea din injectoare.
  • Atenuarea zgomotului sistemelor de ventilație la gurile de aspirare-refulare.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Satu Mare presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Satu Mare duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

 

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Satu Mare(SSM Satu Mare) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă. Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM Satu Mare, este considerată timp de muncă.