SSM Constanta

 

Sănătate și Securitate Județul Constanța
SSM Constanța

 

 

 

 

 

 

SSM Constanța

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Constanța (SSM Constanța) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Clasificarea cauzelor traumatismului de producție și a bolilor profesionale

  1. Cauze organizatorice. Lipsa sau instruirea insuficientă a lucrătorilor. Lipsa proiectului de execuție a lucrărilor a instrucțiunii de SSM. Organizarea incorectă a colului de muncă, a circulației pietonilor și transportului. Lipsa, defectarea sau necorespunderea echipamentului de lucru și a mihloacelor individuale de protecție caracterului operațiunilor effectuate.
  2. Cauze tehnologice. Alegerea incorectă a utilajului, dispozitivelor, mijloacelor de mecanizare. Încalcarea regimului tehnologic. Ieșirea din funcție a dispozitivelor de control..etc.
  3. Cauze constructive. Necorespunderea cerințelor de Securitate a elementelor constructive, a utilajului tehnologic. Imperfețiunea mijloacelor de tachelaj, a uneltelor mecanizate de mână și mobile. Lipsa dispozitivelor de siguranță, de îngrădire a altor mijloace tehnice de Securitate.
  4. Deservire tehnica necorespunzătoare. Lipsa reviziilor profilactice, a deservirii tehnice și a reparației utilajului și a mijloacelor de transport. Defectarea uneltelor si sculelor macanizate de mână, precum și a celor mobile.
  5. Cauze legate de starea nesatisfăcătoare a mediului de producție. Condiții neprielnice de microclimate. Iluminare insuficientă. Nivel sporit de zgomot și vibrații. Concentrație sporită de substanțe nocive în aerul zonei de muncă. Prezența iradierilor periculoase etc.

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Constanța (SSM Constanța) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Constanța putem diminua efectul.

Factorii principali care provoacă traumele. Acțiunea fizică asupra omului a pieselor mașinilor și utilajului. Acțiunea mijloacelor de transport și a mecanismelor de ridicat. Căderea obiectelor, mai ales a omului de la înălțime.

Analiza traumatismului de producție permite a reduce la minimum cazurile de accidentare si îmbolnăvire profesională.

Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, (SSM Constanța) se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice.

Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM Constanța, este considerată timp de muncă.