SSM MANGALIA

Securitate si Sănătate în Muncă MANGALIA (SSM MANGALIA)

Securitatea și sănătatea în muncă MANGALIA (SSM MANGALIA), aduce beneficii atât pentru angajat, cât și pentru angajator. Astăzi relațiile dintre angajat și angajator s-au schimbat, iar protecția muncii MANGALIA reprezintă o parte importantă din conceptul managerial.

SSM MANGALIA amintește că securitatea neadecvată și sănătatea precară la locul de muncă presupune cheltuieli. Mai mult, studiile de caz în MANGALIA relevă faptul că buna gestionare SSM într-o companie este corelată cu o îmbunătățire a performanței și a rentabilităţii.

Conform legislației române, „angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă”, însă orice angajat, mai ales dacă este reprezentant al unei organizații sindicale, are responsabilități pentru păstrarea sănătății și securității colectivului în care activează sau pe care îl reprezintă.

Pentru alte informatii contactați-ne acum!