SSM MEDGIDIA

Securitate si Sănătate în Muncă MEDGIDIA (SSM MEDGIDIA)

Securitatea și sănătatea în muncă Medgidia (SSM MEDGIDIA) este un obiectiv important pentru lucrători. Aceștia petrec majoritatea timpului la locul de muncă, și este important să îndeplinească orice activitate in condiții de protecție. Orice companie trebuie să asigure securitatea și sănătatea în muncă.

Exisă câțiva factori care pot influența sănătatea fizică a lucrătorilor:

• Mediul de muncă (zgomot, vibrații, microclimat, iluminat etc.).
• Mijloacele de producție (organe de mașini în mișcare, curent electric, agenți chimici periculoși – lacuri,
vopsele, solvenți etc.).
• Sarcina de muncă (efort fizic, poziții de lucru forțate
sau vicioase, munca în schimburi, munca monotonă,
repetitivă și/sau în condiții de izolare etc.).
• Acțiunile necorespunzătoare ale lucrătorului (nerespectarea instrucțiunilor de lucru, neutilizarea echipamentului individual de protecție, deplasări/staționări în zone periculoase etc.).

Pentru alte informatii contactați-ne acum!