Manipulare substanțele inflamabile și combustibile
Manipulare substanțele inflamabile și combustibile

Substanțele inflamabile și combustibile sunt printre cele mai periculoase materiale cu care lucrătorii se pot confrunta la locul de muncă.

Este crucial să se înțeleagă două aspecte fundamentale care contribuie la pericolul acestor materiale: concentrația de vapori sau particule în aer și prezența unei surse de aprindere.

Substanțele inflamabile și combustibile, riscuri pentru siguranță

Când vine vorba de a gestiona substanțele inflamabile și combustibile la locul de muncă, trebuie să fim conștienți de tendințele explozive pe care aceste materiale le pot prezenta, influențate de doi factori critici:

  • Concentrația de vapori sau particule în suspensie în aer.
  • Prezența unei surse de aprindere, cum ar fi căldura sau o scânteie.

Conform evaluărilor efectuate de specialiștii SSM-SSM, aceste substanțe prezintă riscuri semnificative pentru siguranța și sănătatea angajaților, în special atunci când nu sunt gestionate corespunzător.

Prin implementarea măsurilor adecvate de prevenire și control, se pot minimiza riscurile asociate cu manipularea și depozitarea acestor materiale periculoase, protejând astfel viața și sănătatea lucrătorilor.

Trusa sanitară
Trusa sanitară

Soluții pentru prevenirea incendiilor și exploziilor la locul de muncă

  • Concentrația de vapori sau particule în aer reprezintă un factor critic în determinarea gradului de inflamabilitate sau combustibilitate a unei substanțe.

Cu cât concentrația acestor vapori sau particule este mai mare, cu atât este mai mare riscul de producere a unei explozii sau incendii în prezența unei surse de aprindere.

De aceea, este esențial să se ia măsuri pentru a controla concentrația pe care o au substanțele inflamabile și combustibile în mediu.

  • Pe de altă parte, prezența unei surse de aprindere, cum ar fi căldura sau o scânteie, poate declanșa reacția de ardere a substanțelor inflamabile sau combustibile.

Aceste surse de aprindere pot proveni de la diverse surse, cum ar fi mașinile electrice, echipamentele de sudură, sistemele de încălzire sau chiar staticitatea electrică.

Identificarea și gestionarea acestor surse de aprindere sunt cruciale pentru prevenirea incendiilor și exploziilor la locul de muncă.

  • În ceea ce privește tipurile de materiale inflamabile și combustibile, acestea pot fi împărțite în două categorii principale: lichide inflamabile și praf combustibil.

◦ Printre exemplele de substanțe chimice inflamabile se numără heptanul, alcoolul izopropilic, terebentina, combustibilul diesel și formaldehida.

Experții SSM-SSM dau ca exemple industrii în care acestea sunt folosite: în construcții, industria auto și producția de alimente.

◦ Exemplele de praf combustibil includ materiale organice solide din medii agricole, materiale carbonice cum ar fi cărbunele și celuloza, fibre textile precum bumbacul și metale precum aluminiul și zincul.

Măsuri preventive pentru a gestiona substanțele inflamabile și combustibile

Prin urmare, a gestiona substanțele inflamabile și combustibile la locul de muncă implică o serie de măsuri preventive și precauții, printre care:

  • Stocarea adecvată a substanțelor inflamabile și combustibile în containere sigure și etichetate corespunzător pentru a preveni scurgerile și contaminarea mediului înconjurător.
  • Ventilarea adecvată a zonelor în care sunt manipulate sau depozitate aceste substanțe pentru a reduce concentrația de vapori sau particule inflamabile în aer.
  • Utilizarea echipamentelor și a instrumentelor antideflagrante în zonele în care există un risc ridicat de producere a scântei sau de generare a căldurii.
  • Instruirea adecvată a angajaților privind procedurile de siguranță și utilizarea echipamentului de protecție personală pentru a minimiza riscul de expunere la substanțele inflamabile și combustibile.

Care sunt diferențele dintre termenii inflamabil și combustibil

Deși termenii inflamabil și combustibil sunt adesea utilizați interschimbabil, există unele diferențe semnificative între cele două categorii, precum și substanțele pe care le descriu.

  • În general, materialele inflamabile se aprind la temperaturi mai scăzute decât substanțele combustibili. Aceste temperaturi sunt adesea cunoscute sub numele de puncte de aprindere.

Totuși, literatura de specialitate nu oferă o definiție unanim acceptată a diferenței de temperatură care distinge materialele inflamabile de cele combustibile.

Profesioniștii SSM-SSM menționează că definiția originală oferă o perspectivă diferită asupra modului în care acestea sunt abordate în ceea ce privește siguranța împotriva incendiilor.

Este important să recunoaștem că, indiferent de natura activității desfășurate, majoritatea unităților industriale pot avea în cadrul lor substanțele inflamabile sau combustibile.

Fără măsuri adecvate de gestionare și protecție, aceste materiale pot prezenta riscuri semnificative pentru sănătatea și siguranța angajaților, precum și pentru integritatea clădirii în caz de urgență.

Cum să oferiți un mediu de lucru sănătos pentru siguranța angajaților

Pentru a minimiza riscurile asociate cu manipularea și depozitarea materialelor inflamabile și combustibile, este esențial ca întreprinderile să:

-implementeze protocoale de siguranță riguroase;

-ofere instruire adecvată personalului;

-utilizeze echipament de protecție corespunzător.

Vă doriți un mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți angajații?

Solicitați serviciile inspectorilor SSM-SSM pentru a vă asigura o abordare integrată și proactivă a modului în care gestionați substanțele inflamabile și combustibile în compania dumneavoastră!