SSM semnalizare de securitate
SSM semnalizare de securitate

Semnificație: furnizează informaţii ori cerinţe referitoare la Semnalizarea de securitate şi de sănătate la locul de muncă, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbală sau un gest-semnal.

Reglementare juridică: 

 • Legea nr. 319/2006 a securităţii si sănătăţii în muncă
 • HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

Manusi Spuma Nitril CT HR

Codul culorilor de securitate:

 • ROȘUinterdicție, pericol, alarmă, stop, oprire de urgență, prevenirea şi stingerea incendiilor
 • GALBENavertizare, atenție, precauție
 • ALBASTRUobligativitate, comportament sau acțiune specifică
 • VERDEsalvare și prim ajutor, evacuare

Modalități de semnalizare:

 • PERMANENTĂ
  • interdicţie, avertisment, obligaţie, salvare, prim ajutor, prevenire şi stingere incendii
  • de pe recipiente şi de pe conducte
  • locurile cu risc de coliziune cu obstacole şi de cădere a persoanelor
  • căile de circulaţie
 • OCAZIONALĂ
  • semnale luminoase, semnale acustice şi/sau comunicare verbală pentru semnalizarea pericolelor, mobilizarea persoanelor pentru o acţiune specifică, precum şi pentru evacuarea de urgenţă a persoanelor
  • orientarea persoanelor care efectuează manevre ce presupun un risc sau pericol printr-un gest-semnal şi/sau prin comunicare verbală

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.