SSM Timis

SSM TIMIȘ
SSM TIMIȘ

 SSM Timiș

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Timiș (SSM Timiș) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  

Conținutul și problemele ergonomiei

Ergonomia – disciplină științifică care studiază posibilitățile funcționale ale omului în procesele de muncă, care dezvăluie posibilitățile și legitățile creării condițiilor optime pentru o muncă înalt productivă. Asigurarea confortului ce contribuie la dezvoltarea capacităților omului.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Timiș presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Timiș duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Optimizarea acestui sistem prevede elucidarea celor mai bune condiții de funcționare din toate variantele posibile pentru sistemul dat, eficacitatea cărora se apreciază nu numai din punct de veere tehnico-economic, dar și din punct de vedere al păstrării sănătății muncitorului.

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Timiș (SSM Timiș) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Timiș putem diminua efectul.

Ergonomia este știința despre acomodarea condițiilor de muncă la posibilitățile funcționale ale omului. Ea este legată de toate științele care au obiect de stului omul.

Soluționează un șir de probleme ce țin de activitatea de producție: aprecierea siguranței, acurateței și stabilității lucrului operatorului, studierea influenței solicitărilor psohoce, gradului de oboseală, factorii emoționali și particularitățile psihonervoase și influența lor asupra eficacității activității operatorului în sistemul “om-mașină”.

Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă  (SSM Timiș , se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice.

Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM Timiș, este considerată timp de muncă.