SSM Teleorman

Sănătate și Securitate Județul Teleorman
SSM Teleorman

SSM Teleorman

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Teleorman ( SSM Teleorman) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Mărimile fototehnice de bază și unitățile lor de măsură

Iluminatul este caracterizat de indici cantitativi și calitativi. Indicii cantitativi sunt: fluxul de lumină, intensitatea luminii, iluminarea și luminanța.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Teleorman presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Teleorman duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Fluxul de lumină este puterea iradierii luminoase apreciată duăp senzația de lumină de către ochiul omului în stare normală. Drept unitate de măsură a fluxului de lumină este acceptat lumenul ( lm). Spre exemplu, fluxul de lumină a unui bec de incadescență de 25 W la tensiunea de 220 V alcătuiește 200 lm.

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Teleorman ( SSM Teleorman) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă. În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Teleorman putem diminua efectul.  

Repartizarea fluxului de lumină în diferite direcții poate fi neuniformă. Astfel, în proiectoare se atinge o concentrație maximă a fluxului de lumină de-a lungul axei proiectorului. Analogic fluxul de lumină se concentrează în faruri, lantern etc.

Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă  ( SSM Teleorman ), se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice. Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM Teleorman, este considerată timp de muncă.

Intensitatea luminii este raportul dintre fluxul de lumină și unghiul solid, în limitele căruia fluxul de lumină se repartizează uniform.

Drept unitate a intensității luminii este acceptată lumânarea internațională – candela, determinate de sursa de lunimă etalon.