SSM ALEXANDRIA

Securitate si Sănătate în Muncă ALEXANDRIA (SSM ALEXANDRIA)

SSM ALEXANDRIA studiază tentințele bolilor și a accidentelor și implementează strategii și reglementări pentru prevenirea acestora. Domeniul de aplicare este larg, cuprinzând o mare varietate de discipline .

Prin Sănătate și securitate în Muncă ALEXANDRIA (SSM ALEXANDRIA), se previn riscurile prin promovarea unor condiții mai sigure și sănătoase la locul de muncă. Aceste aspecte sunt esențiale in orasul ALEXANDRIA nu numai pentru a îmbunătăți calitatea locurilor de muncă ci și pentru promovarea competivității.

Exisă câțiva factori care pot influența sănătatea fizică a lucrătorilor:

• Mediul de muncă (zgomot, vibrații, microclimat, iluminat etc.).
• Mijloacele de producție (organe de mașini în mișcare, curent electric, agenți chimici periculoși – lacuri,
vopsele, solvenți etc.).
• Sarcina de muncă (efort fizic, poziții de lucru forțate
sau vicioase, munca în schimburi, munca monotonă,
repetitivă și/sau în condiții de izolare etc.).
• Acțiunile necorespunzătoare ale lucrătorului (nerespectarea instrucțiunilor de lucru, neutilizarea echipamentului individual de protecție, deplasări/staționări în zone periculoase etc.).

Pentru alte informatii contactați-ne acum!