SSM Suceava

SSM Suceava
SSM Suceava

SSM Suceava

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Suceava ( SSM Suceava) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  

După destinația funcțională iluminatul artificial de împarte în următoarele tipuri: de lucru, de avarie, de evacuare, de pază, de serviciu.

Iluminatull de lucru este obligatoriu în toate încăperile și pe teritoriile iluminate pentru asigurarea lucrului normal, deplasarea oamenilor și mișcarea transportului.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Suceava presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Suceava duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Iluminatul de avarie este prevăzut pentru continuarea lucrurului în acele cazuri, când deconectarea iluminatului de lucru poate duce la incendii, explozii, otrăvirea personalului, poluarea mediului.

În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Suceava putem diminua efectul.

Securitatea și Sănătatea în Județul Suceava

Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (SSM Suceava ), se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice.

Ilumunarea minima a suprafețelor de lucru ce trebuie deservite în cazul avariilor va constitui 5% din iluminarea de lucru la sistemul iluminatorului general, dar nu mai puțin de 2 lucși în interiorul clădirilor.

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Suceava (SSM Suceava) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM Suceava , este considerată timp de muncă.

Iluminatul de evacuare trebuie prevăzut pentru evacuarea din încăperi la deconectarea de avarie a iluminatului de lucru în locurile periculoase pentru trecerea oamenilor, pe scări, de-a lungul trecerilor de bază ale încăperilor industriale în care lucreaza mai mult de 50 de oameni.