SSM SUCEAVA

Securitate si Sănătate în Muncă SUCEAVA (SSM SUCEAVA)

SSM SUCEAVA inclue noi abordări ale securității și sănătății în muncă prin eliminarea pericolelor la locul de munca. Astfel în SUCEAVA, promovăm un stil de viață sănătos, departe de pericole, prin punerea la dispoziție a unor echipamente de protecție de cea mai bună calitate.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM SUCEAVA presupune o sarcină obligatorie, iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Aceasta are scopul de a asigura cele mai bune condiții pentru o muncă productivă. SSM SUCEAVA ajută la protejarea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice în timpul sarcinii de muncă.

Obligațiile angajatorilor SUCEAVA :

• proiectează, asigură și întreține locuri de muncă sigure și fără riscuri pentru sănătate;
• asigurarea practicilor de lucru sigure;
• pune în aplicare măsuri pentru reducerea riscului;
• oferă facilități adecvate de prim ajutor;

• oferă angajaților informații, instrucțiuni și instruire în vederea situațiilor de urgență, pentru a face față eventualelor accidentări;
• asigură furnizarea echipamentului de lucru adecvat și utilozarea acestuia în mod corespunzător;
• ia măsurile de precauție necesare împotriva riscurilor cauzate de pericole inflamabile sau explozive, echipamente electrice, zgomot, praf și radiații;
• asigură îmbrăcăminte de protecție, acolo unde este necesar și semne de avertizare adecvate;
• asigură supravegherea sănătății, după cum este necesar;
• raportează autorităților competente eventualele accidente, răni, boli și evenimente periculoase;

Pentru alte informatii contactați-ne acum!