SSM SATU MARE

Securitate si Sănătate în Muncă SATU MARE (SSM SATU MARE)

Securitatea si sănătatea în muncă SATU MARE (SSM SATU MARE), este ansamblul de activități ce are ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfășurarea procesului de muncă.
Ex: sănătatea lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă, apărarea vieții, a integrității fizice si psihice..etc.

Conform legislației române, „angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă”, însă orice angajat, mai ales dacă este reprezentant al unei organizații sindicale, are responsabilități pentru păstrarea sănătății și securității colectivului în care activează sau pe care îl reprezintă.

SSM SATU MARE include noi abordări ale securității și sănătății în muncă prin eliminarea pericolelor la locul de munca. Astfel în SATU MARE, promovăm un stil de viață sănătos, departe de pericole, prin punerea la dispoziție a unor echipamente de protecție și servicii de cea mai bună calitate.

Pentru alte informatii contactați-ne acum!