SSM Videle

SSM VideleSSM Videle deține acreditările necesare coordonării securității și sănătății pe șantierele de construcții. Un șantier este considerat un mediu dur de lucru, în care muncitorii se confruntă cu multe situații de pericol. Monitorizarea constantă a securității și sănătății este obiectivul principal al activităților noastre. SSM Videle nu a făcut niciodată compromisuri în ceea ce privește respectarea reglementărilor privind siguranța șantierelor.

Coordonarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă de către SSM Videle

Datorită seriozității în respectarea legislației (Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă este obiectivul cheie), SSM Videle oferă consiliere în coordonarea șantierelor temporare sau mobile. Orice antreprenor, care conduce un șantier de construcții, are responsabilitatea de a introduce măsurile preventive avizate de coordonatorul SSM. Aceste măsuri sunt bazate pe analiza precisă a riscurilor și sugerează posibilitatea de asigurare a siguranței clădirilor, pe toată durata existenței.

Obiective ale evaluărilor

În timpul proceselor de evaluarea riscurilor, SSM Videle urmărește obiective precum:

-siguranța tuturor muncitorilor;

-acces ușor în incinta șantierelor prin definirea căilor de acces și utilizarea optimă a structurilor existente;

-amplasarea adecvată a atelierelor, birourilor sau spațiilor de depozitare;

-siguranța echipamentelor de protecție colectivă sau individuală;

-starea echipamentelor și a materialelor de lucru și conformitatea cu reglementările legilor SSM;

-managementul deșeurilor de șantier.

Instrumente de reglementare

Evaluarea riscurilor pe șantiere înseamnă utilizarea de către SSM Videle a unor instrumente de reglementare cum ar fi:

 • Planul de securitate și sănătate.
 • Jurnalul de coordonare.
 • Dosarul intervențiilor anterioare.

Aceste instrumente limitează riscurile de întrerupere sau de oprire a șantierelor din cauza accidentelor.

Detalii despre SSM Videle

Membrii echipei SSM Videle au pregătire bazată pe calificare, astfel încât să poată opera pe cele mai mari șantiere. Monitorizarea constantă a noilor tehnici de prevenire a pericolelor se face respectând HG nr.1.022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol protecția angajaților. Specialiștii noștri prestează diverse servicii administrative necesare organizării unui șantier. Pentru siguranța companiilor și protecția oamenilor efectuăm Analiza de risc și organizăm Cursuri de specialitate.

Îmbunătățiri majore în domeniul SSM

În ultimii ani s-a constatat o reducere a numărului de accidente în construcții. Însă, muncitorii se confruntă încă cu probleme grave de sănătate, care pot fi devastatoare pentru ei și familiile lor.

Coordonarea măsurilor SSM Videle pune accent pe implicarea angajaților în dezvoltarea practicilor de lucru sigure.

Măsuri SSM eficiente

 • Planul de management SSM va fi implementat sub supravegherea coordonatorilor.
 • Monitorizarea conformității planului.
 • Dezvoltarea și menținerea sistemelor SSM prin evaluări ale strategiilor în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Dezvoltarea programelor de instruire în probleme de securitate și sănătate.
 • Managementul pericolelor, investigarea accidentelor.
 • Manipularea manuală a echipamentelor de siguranță la incendiu.

Cauze ale incidentelor

Muncitorii din construcții sunt predispuși la un risc ridicat de a dezvolta boli profesionale. SSM Videle subliniază principalele cauze:

 • Mediul șantierului. Lucrările de construcții se desfășoară în diferite locații care pot prezenta riscuri pentru sănătate, cum ar fi lucrul cu azbestul.
 • Natura dinamică a lucrării. Continua schimbare a șantierelor și numărul mare de meserii conduc la îndeplinirea de sarcini potențial periculoase pentru sănătatea muncitorilor.
 • Conștientizarea riscurilor. Pentru o conștientizare a riscurilor pentru sănătate este nevoie de măsuri de control, iar implementarea acestora poate dura timp îndelungat.

Păstrarea controlului asupra riscurilor

Ținerea riscurilor sub control prezintă o garanție pentru firma dumneavoastră că nu vor exista costuri neprevăzute, indiferent de natura lor. Costurile umane și cele financiare vor fi reduse la minimum prin măsurile de evaluarea riscurilor.

SSM Videle vă asigură că datorită colaborării nimic nu este lăsat la voia întâmplării în ce privește securitatea și sănătatea în muncă. În întâlnirile regulate efectuăm evaluările proiectelor, analiza performanței proiectului, depistarea variațiilor și tratarea efectelor acestora.

Amenzile pentru neîntocmirea planurilor de prevenire și protecție, bazate pe evaluarea riscurilor, sunt usturătoare. Puteți fi penalizați cu sume între 5.000 și 10.000 de lei.

Sunați acum pentru a obține un pachet de servicii integrate pentru orice tip de companie!