SSM BUCURESTI

Securitate si Sanatate in Muncă BUCURESTI (SSM BUCURESTI)

Securitate si Sanatate in Muncă BUCURESTI (SSM BUCURESTI), prevenirea riscurilor la locul de munca, a tehnicilor care se aplica, astfel incat angajatul sa fie protejat impotriva tuturor factorilor nocivi.

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul București (SSM București) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

SSM Bucuresti, asigură calitatea produselor prin seriozitate si profesionalism. Sanatatea in munca ar trebui sa fie pe primul loc, deci ar trebui privita cu mai multa atentie. SSM București nu uita sa faca asta.

Responsabilitățile angajaților din Bucuresti:


• participă la instruirea adecvată;
• respectă politicii de sănătate și siguranță a angajatorului;
• utilizează corespunzător fiecare echipament de protecție;
• raportează orice leziune sau boală care i-ar pune in pericol;
• raportează angajatorului orice problemă legată de sănătate care ar putea afecta performanța la locul de muncă;

Prin Sănătate și securitate în Muncă Bucuresti (SSM BUCURESTI), se previn riscurile prin promovarea unor condiții mai sigure și sănătoase la locul de muncă. Aceste aspecte sunt esențiale in Bucuresti nu numai pentru a îmbunătăți calitatea locurilor de muncă ci și pentru promovarea competivității.

 Exisă câțiva factori care pot influența sănătatea fizică a lucrătorilor:

• Mediul de muncă (zgomot, vibrații, microclimat, iluminat etc.).
• Mijloacele de producție (organe de mașini în mișcare, curent electric, agenți chimici periculoși – lacuri,
vopsele, solvenți etc.).
• Sarcina de muncă (efort fizic, poziții de lucru forțate
sau vicioase, munca în schimburi, munca monotonă,
repetitivă și/sau în condiții de izolare etc.).
• Acțiunile necorespunzătoare ale lucrătorului (nerespectarea instrucțiunilor de lucru, neutilizarea echipamentului individual de protecție, deplasări/staționări în zone periculoase etc.).

Pentru alte informatii contactați-ne acum!