SSM Bucuresti

SSM Bucuresti

Protectia muncii reprezinta ansamblul metodelor, tehnicilor care se aplica, astfel incat angajatul sa fie protejat impotriva tuturor factorilor de risc profesional.

SSM Bucuresti, în literatura de specialitate actuala nu se mai foloseste termenul  protectia muncii. Însă acesta a ramas ca  termen de referinta in acceptiune populara, fiind mult mai des folosit decat securitate si sanatate in muncă.

Prevenirea riscurilor de la locul de munca se face prin respectarea tuturor instructiunilor oferite de personalul calificat. Privind utilizarea, manevrarea si intretinerea echipamentelor de munca, tehnologiilor si mijloacelor de productie. Astfel angajatorii evita producerea accidentelor de munca.

Instruirea personalului are drept scop informarea acestora. Privind accidentele ce pot fi provocate, precum si imbunatatirea tehnicilor de minimizare a acestor riscuri. Dupa instruire, SSM Bucuresti personalul este obligatoriu supus unor teste. În vederea verificarii cunostintelor acumulate.

Aceste teste sunt elaborate diferit, in functie de serviciul extern. Desemnat cu securitatea si sanatatea in munca (SSM București), precum si situatiilor de urgenta (SU/PSI) ales de firma sau angajator.

Codul muncii este actul legislativ esential pentru climatul de afaceri din Romania. Codul muncii este structurat in :contractul individual de munca salarizarea, sanatatea si securitatea in munca, formarea profesionala, dialogul social, contracte colective de munca, confictele de munca, inspectia muncii, raspundere juridica, jurisdictia muncii.

Toate capitolele mentionate mai sus stabilesc la in detaliu cadrul legislativ necesar desfasurarii unei activitati economice. Codul muncii este startul pentru orice agent economic care doreste sa respecte atat drepturile angajatilor cat si cadrul legislativ.