SSM Slobozia

SSM SloboziaSSM Slobozia face o prioritate din siguranța la incendii, aspect crucial în managementul unei companii. Fiecare afacere trebuie să aibă un mediu de lucru în care sunt respectate măsurile de protecție împotriva incendiilor. Modul în care sunt tratate aceste măsuri se reflectă în gradul de protecție asigurată muncitorilor. Conform art.50 din Legea nr.307/2006, „Mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamentelor de protecție specifice se introduc pe piață și se utilizează conform legii”.

Organizarea și controlul activităților în domeniul PSI, cu ajutorul SSM Slobozia

În orice organizație trebuie să existe măsuri de precauție de sănătate și siguranță, pentru a crea un mediu mai sigur de muncă. Unele companii încă nu au pregătirea de bază în cazul producerii incendiilor, ceea ce pune în pericol întreaga afacere. Echipa SSM Slobozia consideră că prevenirea incendiilor este foarte importantă.

În programele de instruire oferite sunt enumerate câteva măsuri:

  • Locurile de muncă vor avea extinctoare și pături de incendiu.
  • Cunoașterea locurilor unde acestea sunt amplasate.
  • Verificarea periodică a alarmelor de incendiu.
  • Efectuarea instruirilor privind siguranța la incendiu.
  • Verificarea echipamentelor de protecție și eliminarea celor defecte.
  • Întreținerea funcțională a ieșirilor de urgență.

Efectele aplicării măsurilor de siguranță

Cunoașterea locurilor unde sunt amplasate stingătoarele (SSM Slobozia vă pune la dispoziție stingătoare prin magazinele de profil) și cunoștințele în manipularea acestora pot ajuta la prevenirea răspândirii incendiilor de proporții mici la locul de muncă. Este evitată, astfel, producerea de daune semnificative.

Prima măsură în caz de urgență este folosirea alarmelor de incendiu. Verificarea alarmelor promovează o bună siguranță la incendiu. Echipamentul este esențial și trebuie întreținut sau înlocuit când este cazul.

SSM Slobozia avertizează asupra alarmelor false sau a nivelului de zgomot adecvat pentru a fi auzit de oamenii din zonă, evitând punerea lor în pericol.

Instruirea privind siguranța la incendii

În timpul procedurilor de instruire sunt simulate urgențele reale, procedura de stingere a incendiilor sau procedura de alarmă falsă. Este necesară reîmprospătarea periodică a cunoștințelor pentru a cunoaște informații precum:

-unde sunt situate ieșirile de urgență;

-comportamentul în timpul unei urgențe;

-măsurile de prim ajutor acordate persoanelor accidentate.

Instruirea angajaților cu privire la aceste proceduri este obligația legală a angajatorilor.

Ce înseamnă alarmă falsă?

Alarmele de incendiu se pot declanșa accidental atunci când au defecțiuni, când există surse inutile de fum în clădire sau chiar abur fierbinte în aer. Până la stabilirea faptului că alarma a fost falsă, este important să se aplice măsurile de siguranță. Instruirea muncitorilor cu privire la alarmele false și reacția acestora asigură menținerea măsurilor de securitate și sănătate în muncă.

Incendii provocate de echipamente electrice

Una dintre cauzele principale de producere a incendiilor este utilizarea echipamentelor electrice defecte.

Măsuri eficiente sunt:

  • Întreținerea și menținerea organizării corecte a acestora reduce riscul apariției unei defecțiuni periculoase.
  • Este necesară verificarea firelor și cablurilor pentru depistarea eventualelor rupturi și pentru înlocuirea lor.
  • Înlocuirea prizelor și a prelungitoarelor defecte, care pot genera multă căldură în timpul utilizării.
  • Deconectarea aparatelor care nu sunt folosite des.

Întreținerea ieșirilor de urgență

Normele SSM și PSI prevăd existența ieșirilor de urgență, echipamente vitale în caz de incendiu. Trebuie tratate corespunzător pentru a fi siguri că funcționează așa cum este prevăzut. SSM Slobozia vă sfătuiește să verificați dacă ușile de incendiu se deschid și se închid atunci când este nevoie. Evoluția unui incendiu depinde și de realizarea unui scenariu de securitate la incendii, prin care sunt identificate evenimentele care îl caracterizează. Pot fi prevenite și alte incendii posibile, evitându-se astfel pierderile de vieți omenești, dar și a daunelor materiale.

Persoane responsabile cu securitatea la incendiu

În orice unitate sunt numite persoane responsabile cu securitatea la incendii și sănătatea și siguranța muncitorilor. Cu ajutorul SSM Slobozia aflați care este rolul acestora și ce îndatoriri au pentru a înțelege rolul pe care îl joacă în atenuarea riscurilor de incendiu. O bună evaluare a riscurilor asigură compania de proceduri suficiente de siguranță.

Rolul evaluării și al instruirii în domeniul SSM și PSI este unul vital în ochii legii. Nerespectarea măsurilor de siguranță duce la amenzi sau chiar pedepse cu închisoarea.

Pentru punerea în aplicare a procedurilor adecvate, completați formularul de ofertă din pagina noastră de contact!