SSM Roman

SSM RomanSSM Roman, în conformitate cu politica SSM, poate stabili obiective măsurabile SSM. Conform art.6 din Legea 319/2006, angajatorul trebuie să asigure securitatea și sănătatea în muncă tuturor muncitorilor.

Pentru a evita controalele cu urmări neplăcute, SSM Roman asigură consiliere firmelor, în toate aspectele legate de muncă, indiferent de obiectul de activitate.

Obiective de securitate și sănătate în muncă stabilite de SSM Roman

În conformitate cu normele SSM, obiectivele stabilite sunt specifice organizațiilor, în funcție de mărimea și natura acestora. Îmbunătățirea continuă a protecției lucrătorilor este necesară pentru obținerea celor mai bune performanțe SSM. De aceea, obiectivele SSM Roman sunt bine documentate și comunicate tuturor nivelurilor relevante ale organizației, evaluate periodic și actualizate.

Măsuri de prevenire și control

Pericolele și riscurile pentru securitatea și sănătatea muncitorilor sunt identificate și evaluate în mod continuu. Măsurile preventive și de protecție trebuie aplicate în următoarea ordine:

  • elimină pericolul și riscul;
  • controlează pericolul și riscul la fiecare loc de muncă folosind măsurile organizatorice;
  • minimizează pericolul și riscul prin sisteme de lucru sigure, cum ar fi măsurile de control administrative;
  • dacă pericolele și riscurile nu pot fi controlate prin măsuri colective, angajatorul trebuie să asigure gratuit echipament individual de protecție adecvat, inclusiv îmbrăcăminte.

Ce se înțelege prin pericol și risc?

Un pericol se referă la potențialul inerent de a provoca vătămări sau daune sănătății oamenilor, cum ar fi substanțele chimice, electricitatea sau lucrul la înălțime.

Riscul este atunci când un pericol și o persoană se unesc. Riscul reprezintă posibilitatea ca cineva să fie rănit și poate indica gravitatea vătămării.

Informații suplimentare, despre reducerea riscurilor prin identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor, puteți obține contactând echipa SSM Roman, în pagina de contact.

Prevenirea, pregătirea și răspunsul în situații de urgență

Datorită aranjamentelor făcute, sunt stabilite și menținute măsurile de prevenire, pregătire și răspuns în situațiile de urgență. Este identificat potențialul de accidente și situații de urgență, fiind prevenite riscurile SSM. Acțiunea rapidă și eficientă poate ajuta la ușurarea situației și la reducerea consecințelor. Pentru ca viteza de acțiune în situații de urgență să fie cât mai mare, muncitorii trebuie să fie:

– bine instruiți și competenți;

– să participe la exerciții practice regulate și realiste;

– să repete și să înregistreze clar planurile și acțiunile.

Aranjamentele de prevenire, pregătire și răspuns în situații de urgență ar trebui stabilite în cooperare cu serviciile externe de urgență și alte organisme, acolo unde este cazul.

Cum să apelați serviciile de urgență

Nu trebuie să uităm munca în ture de noapte, în weekend-uri sau de sărbători când sediul unității este închis.

Planificarea făcută cu ajutorul SSM Roman vă ajută să știți ce este de făcut sau cum să apelați serviciile de urgență. În orice organizație trebuie să existe un plan simplu care să arate locația articolelor periculoase. Indicații despre cum să ajungi la un loc sigur pentru a obține echipamentul de salvare sau care sunt formele de iluminat de urgență obțineți prin afișarea informațiilor în locuri vizibile.

Ușile de urgență și căile de evacuare, precum și numărul ieșirilor de urgență, trebuie să fie marcate clar, astfel încât toată lumea să poată scăpa în cel mai scurt timp.

Cine este responsabil cu măsurile de siguranță?

Persoane competente, cu abilități, cunoștințe și experiență în gestionarea securității și sănătății în muncă, sunt desemnate pentru a prelua controlul. Acestea trebuie să fie capabile să furnizeze informații tehnice sau să dețină cunoștințe de prim ajutor.

Acțiunile esențiale, cum ar fi oprirea de urgență a instalației, izolarea sau asigurarea siguranței proceselor de lucru, sunt tot responsabilități ale persoanelor desemnate.

Toți muncitorii sunt instruiți în procedurile de urgență, inclusiv pentru ajutorarea persoanelor cu dizabilități și ale lucrătorilor vulnerabili.

În cazul în care pericolul este grav, solicitați asistență de la serviciile de urgență!

Aflați informații despre legi și acte normative

Legislația în domeniul SSM a suferit modificări importante după intrarea în Uniunea Europeană.

Prevederile Legii nr.319/2006 transpun în practică Directiva nr.89/391. Alte acte normative alcătuiesc cadrul legislativ, iar împreună reflectă importanța acordată domeniului SSM. Instruirea cu ajutorul SSM Roman vă prezintă amănunte ale cadrului legislativ, acordându-vă explicații profesioniste.

Ce aveți de făcut în cazul posibilelor accidente, aflați de la specialiștii noștri în SSM!