SSM Moreni

SSM MoreniSSM Moreni vă explică prevederile Normelor specifice de securitate pentru transporturi rutiere. Elaborarea acestora s-a făcut ținând cont de reglementările existente în domeniul SSM pentru această activitate. Ordinul nr.242/2007 aprobă „Regulamentul privind formarea specifică în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului și/sau a realizării lucrării pentru șantiere temporare ori mobile”. Datorită colaborării cu echipa SSM Moreni, puteți respecta regulile de bază pentru utilizarea în siguranță a autovehiculelor, mașinilor de construcții și a echipamentelor folosite în diverse obiective.

Manipularea autovehiculelor sau a echipamentelor grele, mai ușoară, datorită SSM Moreni

Prima condiție pentru operarea echipamentelor sau autovehiculelor grele este deținerea unui permis de conducere valabil pentru tipul de utilaj ce urmează a fi manipulat. Sunt cazuri în care este obligatorie și deținerea unei licențe pentru operatorii de echipamente.

Inspecții ale operatorilor asupra echipamentelor de lucru

Operatorii utilajelor, în conformitate cu instrucțiunile producătorilor, trebuie să efectueze inspecții asupra echipamentelor de lucru pentru a se asigura că dispozitivele de siguranță funcționează corect. Mecanicii sau tehnicienii vor repara deficiențele observate și vor repune echipamentele în funcțiune.

Echipamentele mobile vor fi prevăzute cu parbrize fără fisuri sau orice altceva împiedică vizibilitatea operatorului. Fiecare echipament mecanizat va deține un manual de operare și întreținere în interiorul cabinei.

Reguli de lucru cu echipamentele care se balansează

Zonele în care sunt folosite echipamente care se balansează trebuie îngrădite sau prevăzute cu baricade pentru marcarea spațiului de lucru. Delimitarea și protejarea zonelor ajută la evitarea oricărui pericol de strângere sau strivire a angajaților din preajmă. Mutarea acestor echipamente necesită asigurarea uneltelor și materialelor, astfel încât să nu prezinte pericol pentru muncitori. Alarmele de rezervă (auzite peste nivelul de zgomot din jurul utilajului) sunt folosite în special de vehiculele care au vederea redusă în spatele echipamentului.

Operarea în siguranță a autovehiculelor

Pentru a conduce în siguranță un autovehicul sau un echipament greu, SSM Moreni vă sfătuiește să țineți cont de regulile de conducere și de regulile de securitate și sănătate în muncă.

  • Este interzisă operarea neglijentă, imprudentă sau nesigură a echipamentului.
  • Este obligatorie purtarea centurilor de siguranță de către toți ocupanții unui vehicul sau echipament greu.
  • Prezența pasagerilor este permisă doar în anumite condiții, respectând recomandările producătorilor.
  • Este interzisă poziționarea în timpul mersului pe părțile laterale ale cabinelor sau în orice alt loc al utilajului decât în cel conceput în acest scop.
  • Limitele de viteză sunt cele afișate la loc vizibil sau cele impuse de situația în care este prestată activitatea.

Observatori la mutarea echipamentelor

Sunt situații în care este nevoie de observatori pentru mutarea echipamentelor. În cazul în care în vehicul sunt mai mulți muncitori, este necesară acționarea ca observator a unuia dintre ei. Sarcina acestuia este să semnalizeze operatorului condițiile în care acesta poate reveni în siguranță fără rănirea personalului sau deteriorarea echipamentului din jur.

SSM Moreni vă pune la dispoziție echipamente de lucru prin magazinele de profil, dar și programe de instruire pentru angajați pentru a asigura mișcarea în siguranță a vehiculelor. Observatorii instruiți pot controla ascensoarele aeriene sau fluxul de trafic în construcții.

Veste de siguranță de înaltă vizibilitate

În zonele în care muncitorii sunt expuși traficului de vehicule sau unde se lucrează în vecinătatea echipamentelor, obligația acestora, conform Legii 319/2006, este aceea de a purta veste de siguranță de înaltă vizibilitate. De asemenea, se impune purtarea căștilor de protecție, pentru evitarea posibilelor pericole aeriene.

Evitarea pericolelor de producere de incendii

Toate echipamentele funcționează cu combustibil. Puteți preveni pericolul de incendiu prin deținerea unui stingător de incendiu funcțional montat permanent în vehicul. Ca măsură de prevenire, este indicată oprirea echipamentelor înainte de alimentarea cu combustibil. Toate vehiculele trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării prin respectarea specificațiilor de proiectare și performanță. Exemplu de astfel de utilaje: încărcătoare frontale cu cauciuc, buldozere, tractoare, încărcătoare pe șenile și gredere. Este obligatorie echiparea lor cu centuri de siguranță.

Metode de instruire și formare

SSM Moreni vă poate ajuta cu programe de instruire și formare a angajaților și supraveghetorilor pentru a putea detecta la timp posibilele incidente.

Instruirea personalului în scopul prevenirii și stingerii incendiilor poate fi făcută cu ajutorul specialiștilor SSM Moreni.

Obțineți contracte de consultanță, la prețuri adaptate numărului de muncitori, cu ajutorul formularului de ofertă!