SSM Huși

SSM HușiSSM Huși vă informează că pentru a asigura securitatea și sănătatea muncii în cadrul organizației dumneavoastră sunt necesare controalele preventive, în conformitate cu legislația SSM. Acolo unde nu sunt posibile măsurile preventive, controalele corective oferă un alt nivel al soluției de securitate.

Definiții utile oferite de SSM Huși

O serie de definiții utile sunt oferite de SSM Huși pentru înțelegerea aspectelor prezentate:

Acțiunea corectivă este acțiunea de eliminare a cauzei unei neconformități, detectate sau a altei situații nedorite.

Acțiunea preventivă se referă la acțiunea de eliminare a cauzei unei neconformități potențiale sau a altei posibile situații nedorită.

Gestionarea eficientă a securității și sănătații în muncă

Acțiune preventivă și corectivă

Acțiunile preventive și corective reprezintă rezultatele monitorizării și măsurării performanței sistemului de management SSM. Aceste acțiuni trebuie stabilite și menținute împreună cu auditurile și revizuirile de management (SSM Huși poate efectua programe de audit).

Aranjamentele trebuie să includă:

– identificarea și analizarea cauzelor fundamentale ale neconformităților cu reglementările SSM,

– inițierea, planificarea, implementarea, verificarea eficacității și documentarea acțiunilor corective și preventive.

Acțiuni pentru îmbunătățire

Dacă în urma evaluărilor managementului SSM, măsurile preventive și de protecție pentru pericole și riscuri sunt inadecvate, atunci trebuie abordate conform ierarhiilor recunoscute a măsurilor de prevenire și control, fiind completate și documentate adecvat.

Acțiunea corectivă poate corecta pericolul cu un plan de abordare permanent. Atunci când pericolul este identificat, există diferite mijloace pentru a le corecta. Metodele preferate sunt aranjate într-o ierarhie, întâietate având controalele instituite la sursa pericolului. Pentru minimizarea pericolului, de folos este și asigurarea de echipament individual de protecție a muncii.

Gruparea tipurilor de control

Tipurile de control pot varia. Principalele categorii sunt următoarele:

Controalele tehnice, care protejează marea majoritate a persoanelor datorită echipamentelor fizice sau instituirii barierelor fizice (cum ar fi personalul care asigură paza).

Controalele administrative, acestea funcționează pentru a reduce timpul expunerii la pericol (cum ar fi turele mai scurte).

Controalele privind purtarea echipamentelor de protecție personală, acestea fiind dispozitivele pe care muncitorii le poartă pentru a se proteja de pericole (cum sunt ochelarii de protecție, casca).Echipamentul individual de protecție este considerat „ultima linie de apărare”.

Constatări din timpul proceselor de control:

SSM Huși enumeră câteva constatări comune din timpul proceselor de control, care continuă să se manifeste în diferite medii.

  • Pentru birouri, pericolele obișnuite includ dulapurile nesecurizate, biblioteci sau mobilier de perete neasigurate, mai multe cabluri sau bare de alimentare conectate, zone în care iluminarea este insuficientă pentru sarcini și preocupări din partea lucrătorilor.
  • Pentru laboratoare, pericolele comune includ metoda de depozitare a produselor chimice, utilizarea corectă a hotelor, consumul de alimente și băuturi în spațiile de lucru, accesul la echipamentele de urgență și a echipamentelor nepăzite.
  • Pentru instalații și utilaje, pericolele comune includ infrastructura deteriorată, condițiile de suprafață alunecoase și lucrul cu substanțe specifice fiecărei meserii.

Monitorizarea și măsurarea performanței

Este necesar ca procedurile de monitorizare, măsurare și înregistrare a performanței SSM să fie dezvoltate, stabilite și revizuite periodic, în mod regulat. Această activitate este vitală pentru a stabili ce funcționează bine și ce ar putea fi îmbunătățit. Selectarea indicatorilor de performanță, în funcție de mărimea și natura activității organizației și de obiectivele SSM, este realizabilă datorită SSM Huși.

Măsurile calitative și cantitative trebuie să se bazeze pe pericolele și riscurile identificate la locurile de muncă.

În mare măsură contează angajamentele din politica SSM, precum și obiectivele SSM. Astfel este sprijinit procesul de evaluare al organizației, inclusiv revizuirea managementului.

Îmbunătățirea continuă

Specialiștii SSM Huși vă pot ajuta să stabiliți obiectivele securității și sănătății în muncă ale organizației.

Pentru o mai bună identificare a pericolelor și a riscurilor, precum și pentru monitorizarea și măsurarea performanței, apelați la serviciile noastre completând formularul de ofertă.

Investigarea accidentelor de muncă, precum și rezultatele și recomandările făcute în urma procedurii de audit, sunt acum mult mai ușor de realizat.

Nu ezitați să ne contactați pentru a afla informații privind legislația și reglementările aplicabile (Legea nr. 319/2006 sau Hotărârea nr.1048/2006), evitând amenzile drastice!